จ.สตูล คุมเยาวชนพนันบอลออนไลน์

| |
อ่าน : 737

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

จ.สตูล คุมเยาวชนพนันบอลออนไลน์ thaihealth

ภาคีเครือข่ายในจังหวัดสตูล ร่วมรณรงค์เฝ้าระวังเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2018

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61 นายธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจาก สสส. จัดโครงการเวทีสานพลังและพิธีลงนามความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลกปี 2018 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายเด็กและเยาวชน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงาน กสทช. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงาน สสส. สภาเด็กและเยาวชน และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ในฐานะภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด ร่วมกันรณรงค์การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 เพื่อแสดงพลังร่วมดูแลเยาวชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม