จ.สตูล คุมเยาวชนพนันบอลออนไลน์

| |
อ่าน : 489

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

จ.สตูล คุมเยาวชนพนันบอลออนไลน์ thaihealth

ภาคีเครือข่ายในจังหวัดสตูล ร่วมรณรงค์เฝ้าระวังเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2018

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61 นายธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจาก สสส. จัดโครงการเวทีสานพลังและพิธีลงนามความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลกปี 2018 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายเด็กและเยาวชน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงาน กสทช. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงาน สสส. สภาเด็กและเยาวชน และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ในฐานะภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด ร่วมกันรณรงค์การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 เพื่อแสดงพลังร่วมดูแลเยาวชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม