ปภ.ติวเข้ม ทีมสืบสวนอุบัติเหตุจังหวัด

| |
อ่าน : 364

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ปภ.ติวเข้ม ทีมสืบสวนอุบัติเหตุจังหวัด thaihealth

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติวเข้ม ทีมสืบสวนอุบัติเหตุจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างถูกต้อง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบและมาตรฐานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงชนบท ในพื้นที่ภาคใต้ 16 จังหวัด (รวมเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) เข้าร่วมโครงการ จำนวน 96 คน

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรม ปภ. กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการรายงานของอำเภอทั่วประเทศ พบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีมูลเหตุสันนิษฐานมาจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมทั้งมีพฤติกรรมเสี่ยงในการดื่มสุราร่วมด้วย

อย่างไรก็ตาม การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งนั้น ไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมของคนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ รถ ถนน และสภาพแวดล้อมรวมอยู่ด้วย ดังนั้น การหาแนวทางเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงไม่สามารถวิเคราะห์จากพฤติกรรมได้เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องดูองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย การสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรม ปภ. กล่าวต่อว่า ดังนั้น กรม ปภ. จึงได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาระบบและมาตรฐานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน เพื่อวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสืบสวน ข้อมูลฐานต่าง ๆ เพื่อนำเสนอ ศปถ.จังหวัด ได้ทุกเดือน และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่เวที ศปถ. นำไปสู่การจัดทำแผนจัดการทีมและข้อมูลสืบสวนอุบัติเหตุ ศปถ.จังหวัด ให้สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยกำหนดการอบรม 4 รุ่น รวม 4 ภาค สำหรับภาคใต้เป็นการอบรม รุ่นที่ 4 ใช้ระยะเวลา 2 วัน คือ 26-27 มิถุนายน 2561

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม