ตั้ง'ศูนย์ตรีเทพ' ช่วยคนมีงานทำ

| |
อ่าน : 914

ที่มา : มติชน

ตั้ง\'ศูนย์ตรีเทพ\' ช่วยคนมีงานทำ thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงแรงงาน จัดตั้ง 'ศูนย์ตรีเทพ'ทั่วประเทศ ช่วยคนมีงานทำ

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดและโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ "ศูนย์ตรีเทพ" ในภูมิภาคและส่วนกลาง จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ระยอง ชลบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมวันที่ 30 กันยายน ว่า ศูนย์ตรีเทพ จะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการแรงงานในพื้นที่ มีตำแหน่งงานว่างในพื้นที่สำหรับวุฒิปริญญาตรี การจับคู่ตำแหน่งงาน (Matching) ระหว่างผู้ที่กำลังหางานทำกับนายจ้างสถานประกอบการ บริการให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพรายบุคคล ส่งต่อการบริการจัดหางานและฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ติดตามการมีงานทำรายบุคคล ส่วนผู้ที่ต้องการฝึกทักษะเพิ่ม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จะบูรณาการกับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะ (Up skill/Re-skill) ให้แก่บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ มีงานทำประกอบอาชีพอิสระหรือรับงานไปทำที่บ้านได้

นางเพชรรัตน์ยังกล่าวถึงข้อมูลของเว็บไซต์ Trading Economics.com และ Index mundi.com เปิดเผยถึงอัตราการว่างงานของ 215 ประเทศทั่วโลก เปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ว่า ข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66,200,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2 มีอัตราการว่างงานน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก ถือว่าสถานการณ์การว่างงานดังกล่าวยังไม่รุนแรง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม