วัยรุ่นทั่วไทยผุดสื่อรณรงค์ สู้ภัยยาสูบ-ยาเสพติด

| |
อ่าน : 4,525

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

วัยรุ่นทั่วไทยผุดสื่อรณรงค์ สู้ภัยยาสูบ-ยาเสพติด thaihealth

วัยรุ่นทั่วไทยผุดสื่อรณรงค์ สู้ภัยยาสูบ-ยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 สสส. เผย เยาวชนที่สูบบุหรี่มีโอกาสพัฒนาเสพยาเสพติดชนิดอื่นมากกว่าคนไม่สูบถึง 17 เท่า แถม 7 ใน 10 คน จะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต สธ.-สสส. และภาคีเครือข่าย เร่งรณรงค์สร้างกระแสไม่สูบ-เลิกสูบ ผ่านโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

วันนี้ (26 มิถุนายน 2561) เวลา 13.00 น. ที่กระทรวงวัฒนธรรม นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและมอบรางวัลผลการแข่งขันการประกวดจัดทำสื่อรณรงค์ประเภทสปอตโฆษณา ในหัวข้อ “บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติด” ระดับอุดมศึกษา และหัวข้อ “Stop Drugs Start Change” ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2561 จัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย(ยท.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

โดย นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้สื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่สื่อเข้ามามีบทบาทอย่างมากในด้านของธุรกิจการตลาด การศึกษา และความบันเทิง ซึ่งการที่หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันเปิดพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสนำความสามารถทางด้านการผลิตสื่อ มาใช้ในทางที่ดีอย่างการจัดทำสื่อรณรงค์ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เลือกรับและผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วัยรุ่นทั่วไทยผุดสื่อรณรงค์ สู้ภัยยาสูบ-ยาเสพติด thaihealth

ด้าน นพ.ดร.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า บุหรี่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งบุหรี่เป็นประตูด่านแรกของการติดยาเสพติดชนิดอื่นๆ หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Gate Way Drug  ผู้ที่ติดยาเสพติดเกือบทั้งหมดเริ่มมาจากการเสพติดบุหรี่ก่อน  โดยเฉพาะผู้ที่ติดบุหรี่เมื่อตอนอายุน้อย จากผลสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่ของเยาวชนในประเทศไทย ปี 2557 พบว่า เยาวชนที่สูบบุหรี่มีการใช้ยาเสพติดชนิดอื่นมากกว่าเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 17  เท่า และที่สำคัญเยาวชนไทยที่สูบบุหรี่ 7 ใน 10 คน จะเสพติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ ยังพบว่า มีเยาวชนที่เป็นนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นถึง 200,000 คน หรือเฉลี่ย 547 คนต่อวัน ขณะที่ข้อมูลเข้ารับการบำบัดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 มีมากถึง 55,683 คน จากสถิติการเข้ารับการบำบัดรักษาแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่กลับพบว่าผู้เข้ารับบำบัดรักษาเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 50  ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรณรงค์เพื่อกระตุ้นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ หันมาเลิกสูบบุหรี่ ซึ่ง “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปี 2559-2562 โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข สสส. สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และภาคีเครือข่าย เพื่อเชิญชวนให้คนที่สูบบุหรี่เป็นประจำ เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยลดความสูญเสียทั้งด้านประชากรและเศรษฐกิจ ที่เป็นจากผลกระทบจากพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติด

วัยรุ่นทั่วไทยผุดสื่อรณรงค์ สู้ภัยยาสูบ-ยาเสพติด thaihealth

ขณะที่ นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดประกวดจัดทำสื่อรณรงค์ประเภทสปอตโฆษณา ในระดับอุดมศึกษาหรืออนุปริญญาตรี ในหัวข้อ “บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติด” แบ่งเป็น มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 12 มหาวิทยาลัย กว่า 130 คน และระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “Stop Drugs Start Change” มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 80 สถานศึกษา กว่า 950 คน ซึ่งผลงานของเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้จะได้รับการออกอากาศเป็นสื่อโฆษณาตามช่องทางต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และจอ LCD ขนาดใหญ่ตามสถานที่สำคัญๆ ทั่วประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม