สธ.เผยผลสำรวจผู้รับบริการใน รพ.

| |
อ่าน : 408

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สธ.เผยผลสำรวจผู้รับบริการใน รพ. thaihealth

สำนักวิชาการสาธารณสุข เผยสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ

นพ.กำจัด รามกุล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านสาธารณสุขหัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข เปิดเผยว่า สำนักวิชาการสาธารณสุข ได้สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อยกระดับคุณภาพบริการในโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล โดยพบว่า ประเภทผู้ป่วยนอกสำรวจ 26,320 ตัวอย่างในโรงพยาบาล 79 แห่งจากทั้งหมด 115 แห่ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจรวมทุกด้าน ร้อยละ 75.80 โดยพึงพอใจสูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 78.60, แผนกที่พึงพอใจสูงสุดคือ แผนกกายภาพบำบัดร้อยละ 82.12 ส่วนผู้ป่วยในสำรวจ 26,441 ตัวอย่างในโรงพยาบาล 80 แห่ง พบผู้รับบริการมีความพึงพอใจรวมทุกด้าน ร้อยละ 79.35 โดยพึงพอใจสูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 82.19 และแผนกที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือหอผู้ป่วยหนักวิกฤติทุกหอ ร้อยละ 83.23.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม