ให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานอิสระ

| |
อ่าน : 1,051

ที่มา : แนวหน้า

ให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานอิสระ thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงแรงงานผลักดันประกันสังคมไทยในการขยายความคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่ม เพื่อสร้างหลักประกันคุ้มครองแก่สมาชิกประกันสังคม ไปสู่ความสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน KICK OFF การขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ตนได้มอบนโยบายเน้นหนักและเร่งด่วนให้สำนักงานประกันสังคมผลักดันให้แรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ที่กำหนดให้มีการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม เหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมให้แรงงานภาคสมัครใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง

รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า ในการดำเนินการผลักดันดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้มีการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์และเพิ่มทางเลือกที่ 3 (ทางเลือกใหม่) ในการคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 มากขึ้น รวมทั้งแก้ไขกฎหมายคืนสิทธิให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ ให้สามารถกลับเข้าสู่การคุ้มครองในระบบประกันสังคมอีกครั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระได้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตรวจสอบการคืนสิทธิผู้ประกันตน มาตรา 39 และการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางระบบอินเตอร์เน็ตอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานอิสระ ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนและสานต่อนโยบายพร้อมทั้งการสร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังจะเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน การดำเนินงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และมีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการรับจ่ายเงิน ทั้งนี้แนวทางดังกล่าว จะพลิกโฉมประกันสังคมไทยในการขยายความคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่ม เพื่อสร้างหลักประกันคุ้มครองแก่สมาชิกประกันสังคม ไปสู่ความสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทำให้แรงงานสามารถสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม