ศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลา ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

| |
อ่าน : 705

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลา ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค thaihealth

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเต็มที่

ตามที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้จัดให้มีการประชุมความร่วมมือเครือข่ายทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการดำเนินคดีเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนขึ้น ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิวซีซั่น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องสราญรมย์ B ชั้น 2 (เฟส 2) โรงแรมนิวซีซั่น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมร่วม 60 คน อาทิ นายสมควร เรืองวุฒิ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา , ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด , สคบ.ประจำจังหวัด , อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.อ./ม.ทักษิณ , นักกฎหมาย , ทนายความ , นักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายผู้บริโภคจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก เข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 โทรศัพท์ 0-2248-3733 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ทำงานมาอย่างยาวนานและเข้มแข็ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ในนามคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน (คปอส.) โดยมุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเป็นหลัก ผลงานในอดีต ได้แก่ งานรณรงค์เรื่องการใช้ยาที่เหมาะสม การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสูตรยาแก้ปวดลดไข้ จากยาสูตรผสมเป็นยาเดี่ยว การคัดค้านสิทธิบัตรยาและการใช้ชื่อสามัญทางยา การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในยุคแรก ๆ จากบทเรียนการทำงานในนาม คปอส. ทำให้เห็นความสำคัญในการผลักดันให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการคุ้มครองตนเอง ในยุคบริโภคนิยม จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภค สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริโภคและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคต่าง ๆ ได้มีส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภค และยังมีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยตระหนักดีว่า ข้อมูลความรู้คืออาวุธสำคัญที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องมีเพื่อใช้คุ้มครองตนเองในยุคบริโภคนิยม

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ และสมาคมผู้บริโภคสงขลา สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการดำเนินคดีเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ตลอดจนการรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็นพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งหนึ่งในเรื่องร้องเรียน คือ เรื่องการคุ้มครองผุ้บริโภค โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้กำกับดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา (สคบ.จังหวัด) ผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ น่าจะเป็นการร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายทนายความ ที่ทำให้การขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลที่ตามมา คือ ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริโภค จะได้รับการแก้ไขปัญหา หรือได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ตลอดจนปัญหาข้อร้องเรียนลดน้อยลงต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม