เสวนา 'ตรวจเลือดคนเมาแล้วขับใครควรต้องรับผิดชอบ?'

| |
อ่าน : 1,995

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เสวนา \'ตรวจเลือดคนเมาแล้วขับใครควรต้องรับผิดชอบ?\' thaihealth

เมาเกิดอุบัติเหตุเจาะเลือดตรวจทุกราย ให้สาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหางบจัดการ

นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า ทางมูลนิธิจะดำเนินการจัดเสวนาในหัวข้อ "ตรวจเลือดคนเมาแล้วขับใครควรต้องรับผิดชอบ?" เพื่อเป็นการหาแนวทางในการตรวจแอลกอฮอล์ทุกครั้งขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะปัจจุบันตำรวจจราจรจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก่อนและหลายครั้งเรื่องค่าใช้จ่ายยังเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถตรวจแอลกอฮอล์ได้เพราะไม่รู้ ว่าผู้ใดจะต้องเป็นผู้รับชอบ ซึ่งที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกครั้งเฉพาะช่วง 7 วันอันตรายเท่านั้น แต่มูลนิธิเห็นว่าการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จำเป็นจะต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ และภาระค่าใช้จ่ายจะต้องไม่ตกเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเบื้องต้นทางมูลนิธิต้องการเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบงบตรวจวัดแอลกอฮอล์ซึ่งแต่ปีละคาดว่าจะใช้เพียง 40 ล้านบาท โดยเฉลี่ยอัตราค่าตรวจจะอยู่ที่ 800-1,200 บาทต่อรายเพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกขึ้นและมีหลักฐานที่จะเอาผิดกับผู้ที่เมาแล้วขับในการเสวนาครั้งนี้จะเชิญมูลนิธิเมาไม่ขับได้ร่วมกับสสส. ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐภาคเอกชน ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนสรุปเป็นแนวทางเสนอต่อรัฐบาลพิจารณานำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

นพ.แท้จริง กล่าวต่อว่า มูลนิธิฯ เห็นว่ามีช่องว่างทางกฎหมายที่ส่งผลในทางปฏิบัตินำไปสู่การก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมในด้านคดีความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วมีความจำเป็นต้องตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล์ในตัวผู้ก่อเหตุ ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในกรณีดังกล่าวยังหาผู้รับผิด ชอบไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะพนักงานตามกฎหมายผู้ก่อเหตุในฐานะผู้กระทำความผิดโรงพยาบาลผู้ตรวจในฐานะหน่วยงานให้บริการ ส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและเกิดเสียงครหาถึงความไม่ชอบมาพากลของทางด้านกระบวนการยุติธรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม