คุมมาตรฐาน "ร้านอาหาร"

| |
อ่าน : 2,153

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

คุมมาตรฐาน

แฟ้มภาพ

ออกกฎกระทรวงคุมมาตรฐาน "ร้านอาหาร" บังคับใช้ใน 180 วัน ควบคุมทั้งสถานที่จำหน่าย สุขลักษณะอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ และผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร กรมอนามัยชี้ยังไม่มีโทษปรับหากฝ่าฝืน เล็งหารือออกประกาศเพิ่มเติม

จากกรณี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในกฎกระทรวงเรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 โดยจะมีผลบังคับใช้ใน 180 วัน โดยสาระสำคัญเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานร้านอาหารเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประกาศดังกล่าวจะยังไม่มีการบังคับใช้ในทันที โดยจะให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว และจะบังคับใช้ภายใน 180 วัน หลังจากวันที่มีการประกาศในวันที่ 20 มิ.ย. ซึ่งในเรื่องรายละเอียดนั้นจะต้องมีการหารือกันอีกครั้งกับคณะทำงาน โดยจะต้องดูในบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งเท่าที่ได้คุยเมื่อวันก่อนนั้นจะมีปัญหาติดขัดว่า ยังไม่มีโทษปรับหากมีการฝ่าฝืน โทษฝ่าฝืนจะมีแค่ใน พ.ร.บ.การสาธารณสุข มาตราที่ 68 ดังนั้น ต้องมาหารือกันว่าจะออกมาในลักษณะไหน

นพ.ดนัย กล่าวว่า ส่วนเรื่องการดำเนินการตามข้อ 21 (2) ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ นั้นได้กำหนดไว้ในราชกิจจาฯ ให้ดำเนินการภายในกำหนดเวลา 2 ปีนับตั้งแต่ประกาศ ตอนนี้ก็ได้มีการหารือการดำเนินการกันว่าจะต้องมีการอบรมเรื่องใดบ้างในการประกอบอาหาร การปรุงต่างๆ ซึ่งเบื้องต้นต้องการให้ท้องถิ่นเป็นผู้ฝึกอบรม ซึ่งก็น่าจะใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้น โดยรายละเอียดก็อยู่ที่คณะทำงานแล้ว

กฎกระทรวงดังกล่าว หลักๆ แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ 1.สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร ทั้งเรื่องของการจัดสถานที่และบริเวณที่ใช้ประกอบหรือปรุงอาหาร จำหน่าย และบริโภคอาหาร ต้องสะอาด ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ชำรุดง่าย มีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สำหรับล้างมือ จัดให้มีห้องส้วมสภาพดีแยกเป็นสัดส่วน มีการจัดการมูลฝอยที่ดี การกำจัดน้ำเสีย มาตรการป้องกันสัตว์ แมลงนำโรค มาตรการป้องกันอัคคีภัย

2.สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ หรือปรุง เก็บรักษา และการจำหน่ายอาหาร ซึ่งควบคุมทั้งอาหารสด อาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาหารปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม การจัดการสารเคมี ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารบนโต๊ะ หรือที่รับประทานอาหาร ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ ปรุง หรือ อุ่นอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง

3.สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ เป็นหลักเกณฑ์เรื่องการจัดการภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ เตาอบ ตู้อบ ไมโครเวฟ การฆ่าเชื้อภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ และ 4.สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องมีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะนำโรคติดต่อ ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ รักษาความสะอาดของร่างกาย ล้างมือก่อนเตรียม ประกอบ ปรุง จำหน่าย เสิร์ฟอาหาร สำหรับบทเฉพาะกาลกำหนดให้สถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งอยู่ก่อนวันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ภายในกำหนดเวลา 180 วัน เว้นสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร เรื่องมาตรการอัคคีภัย ให้ปรับปรุงภายใน 1 ปี ส่วนสุขลักษณะผู้ประกอบการอาหารกำหนดเวลา 2 ปี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม