บำบัดเด็กออทิสติก กระตุ้นทักษะการสื่อสาร

| |
อ่าน : 6,278

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์ 

บำบัดเด็กออทิสติก กระตุ้นทักษะด้านการพูด การสื่อสาร thaihealth

แฟ้มภาพ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้ความสำคัญกับเด็กออทิสติก ฝึกให้มีปฏิสัมพันธ์ สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และทำกิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะออทิสติก เป็นโรคหรือกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นในเด็กเนื่องจากความผิดปกติของสมอง เด็กจะมีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาวะแวดล้อมรอบตัว หากมองดูภายนอกเด็กออทิสติกจะดูเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไป แต่เมื่อเข้าไปพูดคุยหรือเล่นด้วยอาจพบว่า เด็กมักจะอยู่ในโลกของตนเอง และขาดความสนใจร่วมกับคนอื่น ทั้งนี้เด็กออทิสติกจะมีความบกพร่องใน 3 ด้าน คือ 1.ด้านปฏิสัมพันธ์ เช่น ไม่สบตา เรียกไม่หันไม่ชอบเล่นกับบุคคลอื่น 2.ด้านการสื่อสาร เช่น ไม่พูดเลย หรือพูดช้ากว่าวัย ถามตอบไม่เป็น 3.ด้านพฤติกรรม เช่น ยึดติดกับการทำกิจวัตรซ้ำ ๆ กรีดร้อง อารมณ์รุนแรง เป็นต้น ดังนั้นต้องฝึกให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ มีการสื่อสารกับผู้อื่น เพื่อลดปัญหาพฤติกรรมและส่งเสริมให้เด็กสามารถทำกิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด

นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากอาการออทิสติกไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และไม่มียารักษาโรคนี้โดยตรงแต่สามารถฝึกฝนให้เด็กกลุ่มนี้มีชีวิตใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปได้ กลุ่มงานแก้ไขการพูด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ดำเนินการบำบัดและฟื้นฟูโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด เป็นผู้ให้คำแนะนำและกระตุ้นทักษะด้านการพูดการสื่อสารร่วมกับผู้ปกครองและญาติในการช่วยดูแลฝึกพูดเบื้องต้นให้เด็กดังนี้ 1.หากเด็กเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูดลำบาก ควรฝึกให้อ้าปาก ฝึกการเล่นเสียงง่าย ๆ 2.เด็กไม่รู้จักคำศัพท์ อาจฝึกทำตามคำสั่ง สอนคำศัพท์ 3.เด็กไม่มีปฏิสัมพันธ์ เมื่อเด็กสนใจอะไรควรเข้าไปเล่นด้วย 4.เด็กไม่รู้จักวิธีสื่อสาร ควรกระตุ้นโดยให้สังเกตว่า เด็กชอบเล่นหรือชอบกินอะไรให้นำสิ่งนั้นมาเป็นแรงจูงใจในการสื่อสาร ทั้งนี้รูปแบบการให้บริการฝึกพูดในเด็กออทิสติกเบื้องต้น เด็กที่มารับบริการฟื้นฟูมีทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม รวมถึงเครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ในการฝึกพูด เช่น คอมพิวเตอร์โปรแกรมฝึกพูดนักแก้ไขการพูดแบบฝึกหัดสอนพูดเป็นต้นการบำบัดและฟื้นฟูดังกล่าวเพื่อให้เด็กออทิสติกสามารถสื่อสารช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนอยู่ร่วมกับสังคมและครอบครัวได้อย่างมีความสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม