เครื่องไบโอพลาสมา ทางเลือกผู้ป่วยแผลเรื้อรัง-แผลเบาหวาน

| |
อ่าน : 3,594

ที่มา : แนวหน้า

เครื่องไบโอพลาสมา ทางเลือกผู้ป่วยแผลเรื้อรัง-แผลเบาหวาน thaihealth

แฟ้มภาพ

มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สานต่อพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 มอบเครื่องไบโอพลาสมา เครื่องแรกในประเทศไทย ที่ผลิตและคิดค้นโดยคนไทย แก่ภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำมารักษาผู้ป่วยที่มีแผลรื้อรัง แผล ติดเชื้อ และผู้ป่วยแผลเบาหวาน โดยจากสถิติพบว่า ในประเทศไทยมีผู้ป่วยนอนติดเตียงสูงถึง 2 ล้านคนต่อปี ซึ่งผู้ป่วยที่นอนติดเตียงจะมีแผลเรื้อรังและแผลเบาหวานประมาณ 6 แสนคนต่อปี

นายทำนุ ธรรมมงคล ประธานมูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กล่าวว่า มูลนิธิได้จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการสนับสนุน ดำเนินการ ศึกษา คิดค้น พัฒนาเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์ไทย ให้ได้มาตรฐานสากล อันจะช่วยลดการสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ และช่วยให้คนไทยได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น เป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินและรายจ่ายของคนไข้ อีกทั้งยังจะช่วยพัฒนาการแพทย์ของไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

"เครื่องไบโอพลาสมาสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยแผลเรื้อรังและแผลเบาหวาน เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความก้าวหน้าของคนไทย เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก ยังมีใช้ไม่แพร่หลายและมีราคาสูงหากนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันทราบว่าที่มี ผู้ป่วยแผลเรื้อรังที่เกิดจากโรคต่างๆ รวมถึงผู้ป่วยแผลเบาหวานในประเทศจำนวนมาก ซึ่งการดูแลรักษาแผลในปัจจุบันต้องใช้ระยะเวลานาน และหากดูแลไม่ดีก็ยิ่งส่งผลเสียต่อผู้ป่วย แต่เครื่องไบโอพลาสมานี้ จะช่วยร่นระยะเวลาในการรักษาแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น"

นายแพทย์ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล ผู้ผลิตและคิดค้นเครื่องไบโอพลาสมา กล่าวว่า เครื่องไบโอพลาสมาที่คิดค้นขึ้นมา ราคาต้นทุนอยู่ที่ 450,000 บาท ได้มาตรฐาน ISO 13485 และสามารถนำไปใช้ได้จริงพร้อมกับตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคนไข้ที่มีแผลเรื้อรังนอนติดเตียงจะมีมากขึ้นทุกวัน เครื่อง ไบโอพลาสมานอกจากจะช่วยในการดูแลแผลเรื้อรังให้ หายเร็วขึ้น ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายและภาระของญาติผู้ป่วย ที่ต้องไปโรงพยาบาลติดต่อกันหลายครั้งเป็นระยะเวลา 60-90 วัน โดยคุณสมบัติของเครื่องไบโอพลาสมา จะมี ลักษณะคล้ายๆ กับเครื่อง MRI เป็นการฉายแสงสีม่วงหรือพลาสมาไปยังบริเวณที่ต้องการ ซึ่งพลาสมานี้มีคุณสมบัติ ฆ่าเชื้อโรค และเชื้อดื้อยาต่างๆ ที่ทำให้แผลเน่า กระตุ้นการทำงานของเนื้อเหยื่อ และการทำงานของเซลล์ต่างๆ ทำให้แผลสามารถสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาได้ ควบคู่ไปกับการดูแลแผลตามปกติ ทำให้คนไข้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไป

ด้าน ศ.คลินิก นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นแผลรื้อรัง แผลติดเชื้อและแผล เบาหวาน จำนวนมากขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละประมาณ 2 ล้านคน โดยในโรงพยาบาลศิริราชมีผู้ป่วยที่มีแผลรื้อรัง แผลติดเชื้อและแผลเบาหวาน เข้ามาทำการรักษาประมาณ 400 คนต่อเดือน หรือประมาณ 20 คนต่อวัน ซึ่งจากการทดลองรักษาคนไข้จำนวน 50 คน ด้วยเครื่องไบโอพลาสมา พบว่า ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจ จากเดิมต้องใช้เวลารักษานานถึง 8 สัปดาห์ แต่เมื่อรักษาด้วยเครื่อง ไบโอพลาสมา เพียง 1 สัปดาห์ แผลจะเริ่มตื้นขึ้น อาการติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด และหายเป็นปกติในที่สุด นอกจากนี้การรักษาด้วยเครื่องไบโอพลาสมา จะทำให้คนไข้ไม่ต้องเจ็บปวด เพราะใช้แสงในการรักษา ไม่ต้องไปสัมผัสกับบาดแผลโดยตรงเหมือนวิธีเดิมๆ และยังสามารถร่นระยะเวลาในการรักษาได้ โดยแผล 1 ตารางเซนติเมตร ใช้เวลาเพียง 30 วินาที สำหรับค่าใช้จ่ายต่อครั้งเฉลี่ยอยู่ที่ 3 พันบาท

มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินงานโดยไม่หวังผลกำไร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษา ด้วยการคิดค้น พัฒนา วิจัยเครื่องมือ แพทย์ด้วยฝีมือคนไทย ดังนั้นจึงอยากให้ภาครัฐและเอกชน เข้ามาช่วยเหลือ ส่งเสริม และต่อยอด ผลงานคนไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม