หมออนามัยชวนปั่นจักรยาน 4 ภาค ชวนเลิกบุหรี่ทั่วประเทศ

| |
อ่าน : 1,325

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอบจาก MGR Online 

หมออนามัยชวนปั่นจักรยาน 4 ภาค ชวนเลิกบุหรี่ทั่วประเทศ thaihealth

"หมออนามัย" ทั่วประเทศเตรียมปั่นจักรยานชวนคนเลิกบุหรี่ 8 เส้นทาง 4 ภาค ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ หวังเมจำนวนคนเลิกบุหรี่มากขึ้น พร้อมดึงคู่รักนักปั่นรอบโลก ร่วมรณรงค์สร้างกระแส "ปั่นปอดยิ้ม"

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าว “6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง” ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ว่า โครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ เป็น 1 ใน 5 โครงการเฉลิมพระเกียรติของ สธ. เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่ง สธ. สสส. เครือข่ายหมออนามัย เชิญชวนให้ลดละเลิกบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคน ในเวลา 3 ปี ตั้งแต่ มิ.ย. 2559 - พ.ค. 2562 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพคนในชาติ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการสูญเสียจากการสูบบุหรี่ ส่วนงาน 6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง เป็นปรากฏการณ์สำคัญของการทำงานด้านบุหรี่และเป็นประวัติศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ และเป็นกิจกรรมที่ สาธารณสุขอำเภอ ทั่วประเทศ 878 คน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกมาปั่นจักรยาน ชักชวนคนเลิกบุหรี่ 8 เส้นทาง 4 ภาค มีหน่วยงานเข้าร่วม ทุกระดับ รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างกระแสเกิดความตื่นตัว ในการออกกำลัง ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และเพื่อสุขภาพคนไทยห่างไกลจากบุหรี่

นพ.โอภาส กล่าวว่า สายแรก (สายเหนือ) จะเริ่มในวันพุธที่ 27 มิ.ย. และสิ้นสุดสายที่ 8 (สายตะวันตก) ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 2561 เริ่มต้นที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.กาญจนบุรี - ราชบุรี - นครปฐมและนนทบุรี ซึ่งสายปั่นทุกสายร่วมปิดโครงการในวันอังคารที่ 10 ก.ค. 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข คาดว่ากิจกรรมนี้ช่วยให้ หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายมีกระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูบบุหรี่ ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สามารถจัดการปัญหาบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาลด ละ เลิกบุหรี่ โดยใช้การปั่นจักรยานระยะทางไกล เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งดำเนินการผ่านเครือข่ายหมออนามัย และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั่วประเทศ ชักชวนให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ 1.2 ล้านคน และมีผู้เลิกต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือนกว่า 129,698 คน สำหรับปีนี้นับเป็นก้าวย่างสู่ปีที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ผนึกกำลังเดินหน้าชักชวนคนไทยเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานระยะทางไกล จำนวน 8 สาย คลอบคลุม 4 ภาคทั่วประเทศ ระยะทางปั่นกำหนดให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่าน มีการแสดงนิทรรศการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ทั้งนี้มีคู่รักนักปั่นชื่อก้องโลก คุณหมู - คุณวรรณ โอทอง นักปั่นสร้างแรงบันดาลใจ จะร่วมกิจกรรมปั่นในครั้งนี้ด้วย

หมออนามัยชวนปั่นจักรยาน 4 ภาค ชวนเลิกบุหรี่ทั่วประเทศ thaihealth

นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายให้ อสม. 1 คน ชวนประชาชนเลิกสูบบุหรี่ปีละ 1 ราย ภายใน 3 ปี ต้องชวนประชาชนเลิกบุหรี่ได้ 3 ราย ซึ่งมี อสม.จำนวน 1.4 ล้านคน หากชวนประชาชนได้ตามเป้าจะมีผู้เลิกสูบบุหรี่กว่า 3 ล้านคนภายใน 3 ปี สิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดผลสำเร็จได้เร็วนั้น นอกจากจะชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว หากมีการผลักดันจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามาดูแลและสั่งการในแนวดิ่งจะทำให้เกิดผลสำเร็จเร็วขึ้น โดยลงพื้นที่ติดตามกิจกรรม และเอาโครงการเลิกสูบบุหรี่เป็นตัวชี้วัด สสจ. จะเป็นตัวกระตุ้นให้สำเร็จได้เร็วขึ้น

นายเจริญ โอทอง (หมู) และ นางอรวรรณ โอทอง (วรรณ) คู่รักนักปั่นจักรยานรอบโลก กล่าวร่วมกันว่า ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการปั่นจักรยานรอบโลกของตนทั้งคู่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกเร้าให้มีพลังขับเคลื่อนโครงการได้ เราจึงได้คิดสโลแกน “ปั่นปอดยิ้ม” เพื่อสื่อความหมายกิจกรรมให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งก่อนการจัดกิจกรรมได้ลงพื้นที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้หมออนามัยใน 4 ภาค โดยการเล่าถึงประสบการณ์การปั่นจักรยาน 43 ประเทศ ผ่าน 6 ทวีป ระยะเวลา 2,000 วัน เป็นระยะทาง 40,000 กม. สามารถทำให้ปอดยิ้มได้ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการทำความฝัน แล้วความฝันนั้นจะเป็นจริง การตั้งเป้าที่จะเลิกสูบบุหรี่ก็ไม่ต่างกัน ถ้าตั้งใจจริงเราเชื่อว่าคุณทำได้

“ภายหลังลงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้หมออนามัยเป็นบุคคลต้นแบบในการเลิกสูบบุหรี่ เราเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจน หมออนามัยมีแนวคิดลด ละ เลิกสูบบุหรี่เพื่อดูแลสุขภาพและเป็นต้นแบบให้ชาวบ้าน ฝากถึงคนที่ตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ ขอให้ลองมาปั่นปอดยิ้ม และจดจำช่วงที่ลืมบุหรี่ เชื่อว่าเมื่อทำกิจกรรมซ้ำๆ และห่างบุหรี่ไปเรื่อยๆ จะเลิกสูบบุหรี่ได้แน่นอน ขอเพียงมีเป้าหมายชัดเจน ทั้งนี้หวังว่านักปั่นปอดยิ้มจะมาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยร่วมกัน โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายนนี้ จนมาสิ้นสุดที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่10 ก.ค.นี้” คู่รักนักปั่นจักรยาน กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม