ความปลอดภัยทางถนนเน้นสร้างที่ 'เด็กเล็ก' ก่อน

| |
อ่าน : 1,945

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ความปลอดภัยทางถนนเน้นสร้างที่ \'เด็กเล็ก\' ก่อน thaihealth

จ.อำนาจเจริญ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลักดันข้อเสนอสู่นโยบายสาธารณะด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน เน้นสร้างที่เด็กเล็กก่อน

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 61 ที่ห้องประชุมโตโยต้าอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลักดันข้อเสนอสู่นโยบายสาธารณะ โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

จากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 2561 องค์การอนามัยโลกให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ดังนั้นการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนและการปลูกฝังวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก โดยได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ภายใต้มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ทำการค้นหาและพัฒนาศักยภาพครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนการสร้างกลไกการทำงาน และยกระดับพื้นที่ต้นแบบในด้านความปลอดภัยทางถนน นำร่องใน 4 ภูมิภาค ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินการใน 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2561 สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสวงหาความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ขยายผลการดำเนินงาน สรุปเป็นข้อเสนอ ซึ่งในวันนี้ได้มีการนำเสนอผลงานการดำเนินงาน ของทั้ง 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และการจัดเสวนา "ร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนสู่ความยั่งยืน" โดย อาจารย์นพภา พันธุ์เพ็ง ผู้จัดการสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ดำเนินรายการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม