เตรียมเปิด ศูนย์จิตอาสาซ่อมอุปกรณ์ช่วยคนพิการ

| |
อ่าน : 1,751

ที่มา : สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต เล็งผุด ศูนย์จิตอาสาซ่อมอุปกรณ์ช่วยคนพิการในชุมชน thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสุขภาพจิต เล็งผุด “ศูนย์จิตอาสาซ่อมอุปกรณ์ช่วยคนพิการในชุมชน” 150แห่งทั่วประเทศ

กรมสุขภาพจิตร่วมมือกับสโมสรโรตารี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ อ.บัวใหญ่ มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 249 รายการ อาทิรถเข็นนั่ง อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ให้เด็กและผู้พิการในอ.บัวใหญ่และอ.บัวลาย พร้อมทั้งเร่งขยายศูนย์จิตอาสาซ่อมแซมรถเข็นนั่งอุปกรณ์ช่วยคนพิการในชุมชน 150 แห่ง ใน75 จังหวัด ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ หมายเลข 053 908300 ต่อ 73423

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นางวีณา พิทักษ์ตรัยรัตน์ นายกสโมสรโรตารี่บัวใหญ่ และนายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ อ.บัวใหญ่ มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 249 รายการ ประกอบด้วยรถเข็นนั่ง 124 คัน   อุปกรณ์การแพทย์อีก 125 ชิ้น  เช่น เครื่องช่วยพยุงเดิน  ให้เด็กพิการทางสมองและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่อยู่ในอ.บัวใหญ่ และอ.บัวลาย จ.นครราชสีมา  เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการมีพลังสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี  ช่วยลดภาระผู้ดูแล  โดยอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดที่มอบในวันนี้ ได้รับการบริจาคจากองค์กรการกุศลจากต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมัน สหรัฐอเมริกา มูลค่ารวม 3,347,135 บาท และมีทีมอาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีความรู้ทักษะความชำนาญ ดำเนินการปรับสภาพของรถเข็นนั่งให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการ ให้ใช้ได้สะดวกและปลอดภัยที่สุด

นายแพทย์สมัยกล่าวว่า เรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขขณะนี้ก็คือการจัดศูนย์ซ่อมรถเข็นนั่งคนพิการหรืออุปกรณ์ช่วยผู้พิการ เช่นไม้เท้าค้ำยัน  ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีเพียง 2จังหวัดคือที่เชียงใหม่ และอุตรดิตถ์ นอกนั้นยังไม่มี เนื่องจากรถเข็นนั่งจะมีอายุใช้งานได้ประมาณ 2-5 ปี ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้ จะเกิดการชำรุดได้ เช่น ยางล้อเสื่อมสภาพ ลูกปืนล้อแตก เบรกมือไม่อยู่ เบาะรองนั่งทรุดตัว พนักพิงชำรุด  แต่ยังขาดศูนย์บริการซ่อมแซม เมื่อรถเข็นของผู้พิการมีปัญหา ก็มักจะซ่อมกันเอง ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานหรือไม่ปลอดภัย หรือปล่อยทิ้งไว้ เพราะไม่มีแหล่งซ่อม   กรมสุขภาพจิตจึงมีนโยบายจะขยายศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ช่วยผู้พิการในชุมชน ในปี2561 นี้จำนวน 150 แห่ง  ใน 75 จังหวัด จังหวัดละ 2 แห่ง  เพื่อให้ผู้พิการได้รับความสะดวกที่สุด  ดำเนินการในรูปแบบของจิตอาสา เอื้ออาทรกัน ให้บริการฟรี  โดยสถาบันพัฒนาการเด็กฯจะอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านการซ่อมแซมเพิ่มเติมให้จิตอาสา และสนับสนุนจัดส่งอะไหล่ไปให้  ผู้ที่สนใจซึ่งอาจเป็นผู้พิการด้วยกัน ประชาชนทั่วไป หรือเป็นสถาบันอาชีวศึกษาก็ได้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาการเด็กฯ ที่หมายเลข 053 908300 ต่อ 73423

ทั้งนี้กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญในการดูแลเด็กที่พิการทางสมองหรือมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์ช่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่พิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี  ได้มอบไปแล้วประมาณ 23,000 คน ร้อยละ80เป็นรถเข็นนั่ง จากการติดตามผล พบว่าผู้พิการร้อยละ 98 มีความพึงพอใจในระดับมากและช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมาก ในส่วนของญาติที่ดูแลพบว่า อุปกรณ์ที่ได้รับมอบ ช่วยผ่อนเบาภาระได้มากถึงร้อยละ 98  การพาผู้พิการออกไปนอกบ้านมีความสะดวกขึ้น ไม่ต้องแบกหรืออุ้มเด็กพิการตลอดเวลา 

ในปี 2561 นี้ ตั้งเป้าหมายจะมอบใน 4 จังหวัดได้แก่ สงขลา นราธิวาส ลำปาง และลพบุรี และมอบให้ผู้พิการในประเทศมาเลเซียด้วย ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพจิตประชาชนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพิ่มโอกาสให้ผู้พิการได้พัฒนาศักยภาพตนเอง พึ่งตนเองได้มากที่สุด  และไม่เป็นภาระสังคมและครอบครัว โดยในเดือนหน้านี้ จะมอบที่จังหวัดสงขลา จะเพิ่มให้บริการซ่อมแซมรถเข็นนั่ง และอุปกรณ์ช่วยผู้พิการที่ชำรุดด้วย นายแพทย์สมัยกล่าว    

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม