กำหนดการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ เรื่อง "เทคนิคการใช้Social Media เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ"

โดย
| |
อ่าน : 657
กำหนดการจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
เรื่อง "เทคนิคการใช้Social Media เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ"
วันเสาร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่15 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 
วันเสาร์ที่   14  กรกรฏาคม 2561
 08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
 09.00 - 10.00 น.     คณะผู้อบรมพร้อมกันที่ห้องประชุม
- แนะนำผู้ร่วมอบรม โดย...คุณณรงค์ ธรรมวิภาค ผู้ประสานงานโครงการฯ
- ชม VTR แนะนำการทำงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)    
- กล่าวต้อนรับโดย...คุณ กาญจนา บงกชรัตน
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
10.00 - 10.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.     - ทำความรู้จักกับ Social Media
- ตัวอย่างของ Social Media ที่นำมาใช้ในการสื่อสารและงานข่าว
- ความแตกต่างของการสื่อสารบน Social Media ตามช่องทางต่างๆเช่น Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Youtube, Blog, Website ฯลฯ 
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.     Workshop 1.การสื่อสารผ่าน Social Media ตามช่องทางต่างๆ (จับคู่โดยจับฉลาก)
- วิจารณ์งาน
- สอนเทคนิคการใช้ช่องทางต่างๆเพื่อการสื่อสารผ่าน Social Mediaช่องทางแบบไหนเหมาะกับงานอะไร
14.30 - 15.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.     Workshop 2. การเขียนข่าวและการสร้างcontent เพื่อการสื่อสาร ส่งข่าว ผ่าน Social Media/
การพาดหัว แบบฉบับสื่อออนไลน์ (จัดกลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน)
- วิจารณ์งาน
- สอนเทคนิควิธีการเขียนข่าวและการสร้างcontent เพื่อการสื่อสารผ่าน Social Media และเทคนิคการพาดหัวแบบฉบับสื่อออนไลน์   
*** ให้การบ้านผู้เข้าอบรมกลับไป
18.00 - 20.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
20.00 น.                เข้าที่พัก ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ / พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2561
06.00 น.                กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะด้วยการวิ่งออกกำลังกายในบรรยากาศธรรมชาติ
08.00 - 09.00 น.     รับประทานอาหารเช้า 
09.00 - 10.30 น.     Workshop 3. การใช้แฮชแท้ก เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย /การสร้างแฟนเพจของตัวเอง
- วิจารณ์งาน
- สอนเทคนิควิธีการใช้แฮชแท้ก เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย /การสร้างแฟนเพจของตัวเอง วิธีบริหารเพจเบื้องต้น 
10.30 - 11.00 น.     รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น.     Workshop 4. การโพสต์คลิปภาพ ใน Social Media  
- วิจารณ์งาน
- สอนเทคนิควิธีการโพสต์คลิปภาพใน Social Media  
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.     นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเทคนิคการใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร 
- วิจารณ์งาน
- แลกเปลี่ยนมุมมอง
14.30 น.                รับประทานอาหารว่าง
14.30 - 15.30 น.     ผู้เข้ารับการอบรมสรุปบทเรียนรู้ที่ได้จากการ Workshop ฝึกปฏิบัติ (ส่งตัวแทนกลุ่มละ1 ท่าน)
15.30 น.                ปิดกิจกรรม
15.40 น.                เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม
1. วิทยากร 1
 *** คุณเมธาวี มัชฌันติกะ(เมย์) กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์และผู้ดูแลเพจ นสพ.ข่าวสดผู้สื่อข่าวสายสาธารณสุข การเมือง นสพ.ข่าวสด ประสบการณ์การสื่อมวลชนกว่า 15 ปี
2. วิทยากร 2
*** คุณสิรวุฒิ วรีไชยวัฒน์(โจ้) ผู้สื่อข่าวสายคุณภาพชีวิตMGO Online ประสบการณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายวันผู้จัดการ360องศา และเว็ปไซด์MGO Online รางวัลชนะเลิศข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม
ปี2016
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

  say

สมัครอบรมต้องทำอย่างไรคะ

Post : 05 ก.ค. 2561 12:30:09

  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม