รร. กทม. มื้อเช้า-กลางวัน กินฟรี ดีตามหลักโภชนาการ

| |
อ่าน : 2,126

ที่มา : เดลินิวส์

 รร. กทม. เช้า-กลางวัน กินฟรี ดีตามหลักโภชนาการ thaihealth

แฟ้มภาพ

เมนูอาหารอะไรในวัยเด็ก เป็นสิ่งที่คุณชอบรับประทานมากที่สุด หากเป็นเมนูอาหารที่บ้าน ฝีมือคนในครอบครัว ก็ย่อมการันตีถึงคุณภาพและความอร่อยที่ชวนน้ำลายสอ แต่หากพูดถึงอาหารถาดหลุมของโรงเรียน สิ่งคุ้นเคยของเด็กไทย ที่ต้องรับประทานกัน 5 วันต่อสัปดาห์ หากเป็นเมนูอาหารที่ถูกจัดสรรอย่างดี มีคุณภาพ ปรุงสดใหม่ด้วยความใส่ใจ ก็ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายของเด็ก ๆ แต่หากอาหารโรงเรียนจัดสรรไม่ได้คุณภาพ เคราะห์กรรมก็ต้องตกอยู่กับเด็ก ๆ ผู้ไม่มีทางเลือกใด ๆ ต้องจำใจรับประทานกันไปอย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวให้เห็น ๆ กัน

สำหรับอาหารของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในความรับผิดชอบดูแลมากถึง 437 โรงเรียนเพียงเฉพาะงบประมาณค่าอาหารของนักเรียนถูกจัดสรรปีละกว่าพันล้านบาท ซึ่งนอกเหนือจากอาหารกลางวันที่เป็นมื้อหลักแล้วยังมีอาหารมื้อเช้าให้นักเรียนรับประทานที่โรงเรียนได้อีกด้วย

โดย นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้ดูแลงานด้านการศึกษาบอกเล่าว่าอาหารสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ กทม.กำหนดนโยบายในการดูแลส่งเสริมให้ได้คุณภาพ เนื่องจากนักเรียนถือเป็นช่วงวัยในการเจริญเติบโต การจัดสรรอาหารที่มีปริมาณและสัดส่วนเหมาะสมมีสารอาหารที่ดีจะช่วยส่งเสริมร่างกายนักเรียนให้เจริญเติบโตพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ

"อาหารในโรงเรียนสังกัด กทม. จะเริ่มตั้งแต่อาหารเช้า เพราะด้วยวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ ที่ผู้ปกครองบางคนก็ต้องเร่งนำบุตรหลานมาส่งที่โรงเรียน เพื่อหลบเลี่ยงรถติด ไม่มีเวลาในการทำอาหารเช้าให้เด็ก ๆ ได้รับประทาน ทำให้เด็กบางคนไม่ได้ทานอาหารเช้า กทม. จึงจัดสรรอาหารเช้าในแก่นักเรียนได้รับประทานที่โรงเรียน ซึ่งเมื่อเด็ก ได้กินอาหารเช้าอย่างอิ่มท้อง ก็จะส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีสมาธิ ท้องไม่หิว การเรียนก็รู้เรื่อง สามารถพัฒนาได้เต็มที่ยิ่งขึ้น ส่วนอาหารเที่ยง กทม. ก็จัดสรรให้นักเรียนตามความเหมาะสมตามหลักโภชนาการเช่นกัน ซึ่งทั้งอาหารมื้อเช้าและกลางวัน จะต้องเป็นอาหาร ที่หลากหลาย ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และเป็นปริมาณที่เพียงพอตามวัยของนักเรียน โดยมีครูโภชนาการ ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายการอาหารที่เหมาะสมล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2  สัปดาห์"

นพ.พิชญา กล่าวต่อว่า เงินค่าอาหารของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.จะจัดสรรเป็นค่าอาหารเช้าที่ 10 บาทต่อคนและค่าอาหารกลางวัน 20 บาทต่อคน ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 นี้ กทม.จัดสรรงบประมาณสำหรับอาหารเช้าแก่นักเรียนรวมกว่า 588,802,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ กทม.จัดสรรเอง ส่วนอาหารกลางวันเป็นเงินอุดหนุนรัฐบาลที่อุดหนุนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 รวม 1,011,712,000 บาท และ กทม.จัดสรรเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาอีกจำนวน 149,476,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายอิ่มท้องสมองดีนักเรียนจะได้รับการจัดสรรอาหารเช้ากลางวันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

กทม.มีโรงเรียนในสังกัดจำนวนมากถึง 437 โรงเรียน ซึ่งมีทั้งโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนจำนวนกว่า 100 คน ไปจนถึงโรงเรียนขนาดใหญ่นักเรียนหลายพันคนแต่การดูแลเรื่องอาหารต้องเป็นไปตามหลักควบคุมคุณภาพและสุขาภิบาลอาหารรูปแบบเดียวกัน ซึ่งในแต่ละโรงเรียนจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารปริมาณและชนิดของอาหารที่จัดบริหารในโรงเรียนดูแลตั้งแต่วัตถุดิบการประกอบอาหารต้องมีคุณภาพปลอดสารเจือปน การประกอบอาหารต้องถูกต้องตามหลักโภชนาการ แม่ครัวผู้ประกอบอาหารแต่ละโรงเรียนต้องผ่านหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารจากสำนักอนามัย กทม.อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเขตพื้นที่ผู้ดูแลโรงเรียนและสำนักอนามัยจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องครัวประกอบอาหารคุณภาพอาหารเป็นประจำทุกสัปดาห์

"นอกเหนือจากการจัดสรรอาหารครบ 5 หมู่ให้แก่นักเรียนกทม.ยังมีมาตรการควบคุมด้านโภชนาการที่ทุกโรงเรียนจะต้องไม่มีการจำหน่ายน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบอาหารที่ประกอบสดต้องลดหวานมันเค็มและทุกมื้ออาหารต้องส่งเสริมการรับประทานผักผลไม้ตามฤดูกาลเพิ่มเติมขึ้น" นพ.พิชญา กล่าว

โรงเรียนที่ถือเป็นบ้านหลังที่สอง ที่ต้องดูแลเด็ก ๆ หากดูแลด้วยความใส่ใจในทุกด้าน จะช่วยสร้างความสุข ทำให้โรงเรียนเป็นสวรรค์ของเด็กมากยิ่งขึ้น.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม