สงขลาเร่งสร้างวินัยสุขภาพชุมชน

| |
อ่าน : 1,360

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สงขลาเร่งสร้างวินัยสุขภาพชุมชน thaihealth

จ.สงขลา เร่งสร้างวินัยสุขภาพชุมชน ภายใต้โครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นระบบ

นายเชิดพงศ์ บุญที่สุด นักพัฒนาชุมชนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางชุมชนรำแดง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ได้ร่วมกันดำเนินโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน โดยการสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้งโรคความดัน เบาหวานและอื่นๆ ที่จะตามมาในลำดับต่อไป

ซึ่งจากการทำประชาคมใน 2 ชุมชน พบว่าผู้สูงอายุต้องการพื้นที่สำหรับออกกำลังกายเป็นอันดับแรกดังนั้นทางชุมชนจึงได้ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี นำเอาท่วงท่าของ 12 นักษัตรประจำปีเกิด มาประยุกต์เป็นท่าออกกำลังกาย เพื่อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้สูงอายุ ประกอบกับเพลงฉันรักรำแดง ซึ่งเป็นเพลงของท้องถิ่นที่แต่งขึ้น โดยนัดหมายออกกำลังกายกันในช่วงเย็นทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

"ผู้สูงอายุมีชมรม มีการรวมกลุ่มกันออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีเพราะนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังทำให้เกิดความสามัคคีสร้างความกลมเกลียว เนื่องจากได้มาพบปะพูดคุยกันไม่ได้อยู่บ้านเงียบเหงาอยู่คนเดียว โดยทางชุมชนได้จัดสถานที่ออกกำลังกายไว้ 3 จุดใครสะดวกตรงไหนก็ไปออกกำลังกายตรงนั้น" นายเชิดพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมาร่วมออกกำลังกายมากขึ้น และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชมรมที่จัดขึ้น ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานด้านสาธารณสุข ต่างให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางคณะทำงานจึงได้เตรียมวางแผนที่จะจัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างหลักสูตรเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีสมวัยในโอกาสต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม