สงขลาเร่งสร้างวินัยสุขภาพชุมชน

| |
อ่าน : 1,592

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สงขลาเร่งสร้างวินัยสุขภาพชุมชน thaihealth

จ.สงขลา เร่งสร้างวินัยสุขภาพชุมชน ภายใต้โครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นระบบ

นายเชิดพงศ์ บุญที่สุด นักพัฒนาชุมชนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางชุมชนรำแดง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ได้ร่วมกันดำเนินโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน โดยการสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้งโรคความดัน เบาหวานและอื่นๆ ที่จะตามมาในลำดับต่อไป

ซึ่งจากการทำประชาคมใน 2 ชุมชน พบว่าผู้สูงอายุต้องการพื้นที่สำหรับออกกำลังกายเป็นอันดับแรกดังนั้นทางชุมชนจึงได้ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี นำเอาท่วงท่าของ 12 นักษัตรประจำปีเกิด มาประยุกต์เป็นท่าออกกำลังกาย เพื่อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้สูงอายุ ประกอบกับเพลงฉันรักรำแดง ซึ่งเป็นเพลงของท้องถิ่นที่แต่งขึ้น โดยนัดหมายออกกำลังกายกันในช่วงเย็นทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

"ผู้สูงอายุมีชมรม มีการรวมกลุ่มกันออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีเพราะนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังทำให้เกิดความสามัคคีสร้างความกลมเกลียว เนื่องจากได้มาพบปะพูดคุยกันไม่ได้อยู่บ้านเงียบเหงาอยู่คนเดียว โดยทางชุมชนได้จัดสถานที่ออกกำลังกายไว้ 3 จุดใครสะดวกตรงไหนก็ไปออกกำลังกายตรงนั้น" นายเชิดพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมาร่วมออกกำลังกายมากขึ้น และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชมรมที่จัดขึ้น ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหน่วยงานด้านสาธารณสุข ต่างให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางคณะทำงานจึงได้เตรียมวางแผนที่จะจัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างหลักสูตรเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีสมวัยในโอกาสต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม