เผยไทยนิยมเสพสื่อออนไลน์ ชอบ"ไลฟ์สด"ความรุนแรง

| |
อ่าน : 1,355

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์

 เผยไทยนิยมเสพสื่อออนไลน์ ชอบ

แฟ้มภาพ

คนไทยใช้สื่อออนไลน์ถึง 86%แชร์คลิปและLiveสดที่รุนแรงสร้างกระแสแง่ลบสูง เสี่ยงพฤติกรรมเลียนแบบ เร่งระดมสมองทุกภาคส่วนร่วมหาแนวทางป้องปราม

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการเสวนาเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันปัญหาการเผยแพร่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางสื่อออนไลน์ภายใต้หัวข้อ“พฤติกรรมออนไลน์ ภัยหรือสร้างสรรค์”ที่สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจัดขึ้นว่าข้อมูลของสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)ได้สำรวจพฤติกรรมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อปี 2560 พบว่า คนไทยใช้สื่อออนไลน์ มากถึงร้อยละ86.9โดยใช้ในวันทำงาน หรือ วันเรียน3.30ชม./วันวันหยุด3.36ชม.ส่วนใหญ่โพสต์ข้อความ ภาพ และคลิปต่างๆ เพื่อสร้างกระแสรับรู้ทั้งที่มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์และถ่ายทอดสดหรือLiveสด มีความรุนแรงมากขึ้นเช่น ฆ่าตัวตายทำร้ายแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมหัวร้อนที่เป็นกระแสทางลบส่งผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบให้เด็กที่ยังขาดวิจารณญาณสอดรับกับสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพลล์ ที่ระบุว่าร้อยละ61.45ยอมรับว่าLiveสด ทำให้มีการใช้งานSocial Mediaเพิ่มขึ้นร้อยละ70.04เห็นว่าLiveสดที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดการเลียนแบบร้อยละ66.72คิดว่าทำให้เกิดความเครียดร้อยละ71.83เห็นว่าสื่อโทรทัศน์ที่นำภาพที่ไม่เหมาะสมของสื่อออนไลน์ไปเผยแพร่ยิ่งเพิ่มความรุนแรงในสังคม

          นายวีระ กล่าวต่อไปว่าจากกระแสดังกล่าว วธ. จึงระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนาแนวทางปฏิบัติและช่วยกันแก้ไข อาทิกรมสุขภาพจิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และนักวิชาการอิสระตลอดจนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยโดยผู้เข้าร่วมเสวนาต่างร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่นำไปสู่มาตรการป้องกันปัญหาการเผยแพร่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์ โดย วธ. จะสรุปผลและนำแนวดังกล่าวมอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

         

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม