ทำอย่างไรจึงจะทำบัญชีครัวเรือนได้สำเร็จ

| |
อ่าน : 7,466

ที่มา : คู่มือครอบรัว 9 สู่ชีวิตพอเพียง  จากวาจาสู่หัวใจ.. จากความตั้งใจสู่ปฏิบัติ “สุขกับบัญชีครัวเรือน”

ทำอย่างไรจึงจะทำบัญชีครัวเรือนได้สำเร็จ thaihealth

แฟ้มภาพ

การทำบัญชีครัวเรือน เป็นเครื่องมือสำคัญ เพราะชีวิตที่พอเพียงคือชีวิตที่มีการจัดการตนเองที่ดี  เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน  แต่ปัญหาที่หลายครอบครัว หรือหลายๆคนประสบก็คือ ทำบัญชีครัวเรือนไม่สำเร็จ หรือไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ทำๆ หยุดๆ สุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำต่อ

ข้อแนะนำ ทำอย่างไรจึงจะทำบัญชีครัวเรือนได้สำเร็จ

 • อย่าให้การทำบัญชีครัวเรือนเป็นภาระของใครคนเดียว  คนในครอบครัวควรมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการทำบัญชีครัวเรือน
 •  ทุกๆสัปดาห์  คุณพ่อคุณแม่ชวนลูกๆ มาร่วมลงบัญชีด้วยกัน  ให้เด็กๆช่วยลงบัญชี  คุณพ่อคุณแม่ช่วยแจกแจงรายการ
 • หากไม่สะดวกที่จะร่วมด้วยช่วยกันหลายคน  อีกทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้น  หรือสร้างบรรยากาศให้เกิดการทำบัญชีครัวเรือนให้คนในบ้านทราบร่วมกัน  เช่น ทุกสิ้นเดือน  ผู้ที่ทำบัญชี  จะมาสรุปให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยกัน
 • เพื่อให้มีสีสันมากขึ้น  เราอาจเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายในแต่ละด้านของแต่ละเดือน  โดยการทำเป็นกราฟก็ได้  เพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง  ขึ้นหรือลงของรายรับรายจ่ายในบ้านของเรา
 • หมั่นกระตุ้นเตือนกันและกันอยู่เสมอ  และที่สำคัญเราต้องเห็นคุณค่า  และมีความสุขที่จะทำบัญชีครัวเรือน  และหากรู้สึกเป็นภาระ  และไม่มีความสุขที่จะเสียเวลามานั่งทำ  โอกาสสำเร็จคงยากมาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม