ทำอย่างไรจึงจะทำบัญชีครัวเรือนได้สำเร็จ

| |
อ่าน : 3,854

ที่มา : คู่มือครอบรัว 9 สู่ชีวิตพอเพียง  จากวาจาสู่หัวใจ.. จากความตั้งใจสู่ปฏิบัติ “สุขกับบัญชีครัวเรือน”

ทำอย่างไรจึงจะทำบัญชีครัวเรือนได้สำเร็จ thaihealth

แฟ้มภาพ

การทำบัญชีครัวเรือน เป็นเครื่องมือสำคัญ เพราะชีวิตที่พอเพียงคือชีวิตที่มีการจัดการตนเองที่ดี  เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน  แต่ปัญหาที่หลายครอบครัว หรือหลายๆคนประสบก็คือ ทำบัญชีครัวเรือนไม่สำเร็จ หรือไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ทำๆ หยุดๆ สุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำต่อ

ข้อแนะนำ ทำอย่างไรจึงจะทำบัญชีครัวเรือนได้สำเร็จ

 • อย่าให้การทำบัญชีครัวเรือนเป็นภาระของใครคนเดียว  คนในครอบครัวควรมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการทำบัญชีครัวเรือน
 •  ทุกๆสัปดาห์  คุณพ่อคุณแม่ชวนลูกๆ มาร่วมลงบัญชีด้วยกัน  ให้เด็กๆช่วยลงบัญชี  คุณพ่อคุณแม่ช่วยแจกแจงรายการ
 • หากไม่สะดวกที่จะร่วมด้วยช่วยกันหลายคน  อีกทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้น  หรือสร้างบรรยากาศให้เกิดการทำบัญชีครัวเรือนให้คนในบ้านทราบร่วมกัน  เช่น ทุกสิ้นเดือน  ผู้ที่ทำบัญชี  จะมาสรุปให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยกัน
 • เพื่อให้มีสีสันมากขึ้น  เราอาจเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายในแต่ละด้านของแต่ละเดือน  โดยการทำเป็นกราฟก็ได้  เพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง  ขึ้นหรือลงของรายรับรายจ่ายในบ้านของเรา
 • หมั่นกระตุ้นเตือนกันและกันอยู่เสมอ  และที่สำคัญเราต้องเห็นคุณค่า  และมีความสุขที่จะทำบัญชีครัวเรือน  และหากรู้สึกเป็นภาระ  และไม่มีความสุขที่จะเสียเวลามานั่งทำ  โอกาสสำเร็จคงยากมาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

ยอดนิยม

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

บ้างาน  พืชพื้นบ้าน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth นักวิชาการตรวจสอบภายใน พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน รับสมัครงาน ตรวจสอบ เกณฑ์ความเสี่ยง  การจัดฟัน  สานสุขครอบครัวหัวใจศิลป์  เนื้อสุนัขมาลอกหนัง  ไข้ไทฟอยด์  แต่งเพลง  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย  ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ  เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อครอบครัวไทย  ไหว้พระ  ไฟฟ้านครหลวง  การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง  โรคติดเชื้อทางผิวหนัง  เซนซิทีฟ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม วัฏจักรชีวิต การทำงานที่ชนะใจคนทั้งโลก  สายพ่วง  สถิติการอ่าน  เยื่อไม้  การเงินและบัญชี  การดูแลความเครียดในผู้สูงอายุ  กลุ่มอาการอาคารป่วย  เกษตรยั่งยืน  เครื่องดื่มเรียกน้ำย่อย