ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| |
อ่าน : 529

ที่มา: กรมการแพทย์

ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิต thaihealth

แฟ้มภาพ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เปิดศักยภาพศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยปรับตัว ปรับทัศนคติ มีแนวคิดเชิงบวกเพื่อคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินส่วนผู้ที่รอดชีวิตแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดทั้งด้านร่างกายและจิตใจผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความวิตกกังวลสูง รู้สึกถึงความไม่แน่นอน และความไม่มั่นคงในชีวิตหลังการเจ็บป่วย รู้สึกถึงการสูญเสีย เกิดความท้อแท้สิ้นหวัง ดังนั้นโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวกเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยแผลไฟไหม้-น้ำร้อนลวก โดยมีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อให้ผู้ป่วยแผลไฟไหม้ฯ กลับสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข

นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า  ศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพตั้งแต่แรกรับในระยะฉุกเฉิน ระยะรักษา จนถึงระยะฟื้นฟู โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาลมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการปรับตัว ปรับทัศนคติ ปรับมุมมองการคิด ฝึกให้ผู้ป่วยใช้แนวคิดเชิงบวก จัดโปรแกรมสันทนาการเพื่อลดปวด เบี่ยงเบนความสนใจ จัดให้มีการออกกำลังกายตลอดจนเตรียมพร้อมผู้ป่วยเพื่อกลับสู่สังคมอย่างมั่นใจ โดยให้ความรู้และปฏิบัติการดูแลตนเอง ทั้งด้านการดูแลบาดแผลที่หายแล้วและบาดแผลที่หลงเหลืออยู่การบริหารเพื่อป้องกันข้อยึดติดดึงรั้งจากแผลเป็นโดยใช้กิจกรรมสันทนาการร่วมกับการสาธิตและทดลองปฏิบัติจริง ให้ญาติได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และมีทีมรักษาพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยด้วยใจ เพื่อส่งผู้ป่วยกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม