อนามัยยะหริงปลุกพลังชุมชน พิชิตโรค

โดย
| |
อ่าน : 2,094

เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ตรวจดูแลผู้ป่วยในชุมชนส่วนใหญ่พบว่า มีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ทำให้พบผู้ที่ป่วยเกิดโรคแทรกซ้อน 

อนามัยยะหริงปลุกพลังชุมชน พิชิตโรคความดัน-เบาหวานตามวิถีของมุสลิม

นายอุสมาน แวหะยี เจ้าพนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เผยถึงงานบริการผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง-เบาหวาน ของสถานีอนามัย ต.บางปู อ.ยะหริ่ง  ที่ดูแลอยู่ มีผู้ป่วยอยู่ในความดูแลถึง 449 คน มีผู้ป่วยเข้ารับยาและตรวจอย่างต่อเนื่องเพียงร้อยละ 40 นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้มีอายุมากกว่า 40ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อโรคความดันสูงและเบาหวานถึงร้อยละ 87.25 ทำให้พบผู้ที่ป่วยเกิดโรคแทรกซ้อน เป็นอัมพาต ต้องตัดขา และเสียชีวิต พฤติกรรมการบริโภคที่เน้นอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม เสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตรายในสุขภาพ ด้วยเหตุนี้สถานีอนามัย ต.บางปู ร่วมกับ อสม. ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการหมู่บ้านจัดการความดัน เบาหวาน ครบวงจร ตามวิถีมุสลิมในภาวะวิกฤตชุมชนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต และระดับค่าน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือใกล้เคียงค่าปกติ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน จึงพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับการจัดบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ อันจะนำไปสู่ระบบสุขภาพเชิงรุกโดยการพึ่งพาตนเอง 

นายอุสมาน กล่าวอีกว่า กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจของโครงการหมู่บ้านจัดการความดัน เบาหวาน ตามวิถีมุสลิมในภาวะวิกฤตชุมชนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ที่ สสส.ให้การสนับสนุน ได้แก่ การเพิ่มพลังอำนาจด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพตนเอง ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี ประเมินภาวะสุขภาพและส่งต่ออย่างเป็นระบบ สร้างสื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับหลักคำสอนตามศาสนาอิสลามมาประยุกต์ใช้ตามหลักการแพทย์และสาธารณสุขสมัยใหม่ เช่น คู่มือการดูแลสุขภาพการปฏิบัติตัวในช่วงการถือศีลอดของผู้ป่วยมุสลิม การออกกำลังด้วยไม้พลองประยุกต์

 

           

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม