จ.ระนอง เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

| |
อ่าน : 2,818

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟนเพจ สวท. ระนอง

จ.ระนอง เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก thaihealth

จังหวัดระนอง ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61 ที่ห้องโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายนฤทธิ์ มงคลศร ปลัดจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ ปลัดจังหวัดระนอง กล่าวว่า มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กร/ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส) ได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงพิษภัยจากยาเสพติดตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในส่วนของจังหวัดระนอง จะมีการจัดกิจกรรมในวัน ดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ภาคเช้า อาทิ การกล่าวปฎิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่าง ๆ เช่น พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด,ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน,และนิทรรศการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการแข่งขันประกวดวาดภาพสีน้ำ/สีน้ำมันของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาที่สื่อถึงการรณรงค์ต่อต้านหรือแสดงให้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด และการวิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติดในช่วงบ่ายด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม