จ.ระนอง เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

| |
อ่าน : 1,562

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟนเพจ สวท. ระนอง

จ.ระนอง เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก thaihealth

จังหวัดระนอง ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61 ที่ห้องโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายนฤทธิ์ มงคลศร ปลัดจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ ปลัดจังหวัดระนอง กล่าวว่า มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กร/ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส) ได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงพิษภัยจากยาเสพติดตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในส่วนของจังหวัดระนอง จะมีการจัดกิจกรรมในวัน ดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ภาคเช้า อาทิ การกล่าวปฎิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่าง ๆ เช่น พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด,ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน,และนิทรรศการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการแข่งขันประกวดวาดภาพสีน้ำ/สีน้ำมันของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาที่สื่อถึงการรณรงค์ต่อต้านหรือแสดงให้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด และการวิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติดในช่วงบ่ายด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม