คร.เฝ้าระวังโรคคนทำงานแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์

| |
อ่าน : 1,154

ที่มา : ไทยรัฐ

คร.เฝ้าระวังโรคคนทำงานแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังสุขภาพคนทำงาน เก็บ คัดแยก และรีไซเคิลขยะ

นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีผู้ทำงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ จ.บุรีรัมย์ และจ.อุบลราชธานี ซึ่งพบว่ามีลักษณะการประกอบเป็นอาชีพดังกล่าว แทบจะทุกครัวเรือนในบางชุมชนว่า จากการคัดกรองความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยก และรีไซเคิลขยะ ในโครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพื้นที่เสี่ยงสูง 607 ราย พบได้รับความเสี่ยงจากการทำงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การทำงานต้องยกของหนัก 496 ราย บริเวณที่ทำงานมีฝุ่นละออง หรือควัน 417 ราย เคยได้รับอุบัติเหตุ/บาดเจ็บจากการทำงาน เช่น ตกรถ โดนรถชน เป็นต้น 282 ราย มีความเครียดจากการทำงาน 272 ราย เป็นต้น ส่วนความรุนแรงของอาการหรือผลกระทบต่อสุขภาพ 5 อันดับแรก คือ มีอาการปวดเมื่อยเจ็บตามกล้ามเนื้อเล็กน้อยหลังจากทำงาน 405 ราย รองลงมาคือ บาดเจ็บเล็กน้อย 253 ราย มีอาการจากความเครียดในการทำงานเล็กน้อย 241 ราย ปวด/ชาตามตัว 188 ราย และมีอาการเบื้องต้นจากการทำงานที่มีสารเคมี เช่น ระคายเคือง 170 ราย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม