ประชุมคณะทำงานบูรณาการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

| |
อ่าน : 2,201

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ประชุมคณะทำงานบูรณาการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก thaihealth

จ.ระยอง ประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง

โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดระยอง ภาคสาธารณสุข ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม หรือ Healthy and Safety Thailand และพิจารณาแนวทางการบูรณาการกิจกรรมเพื่อดำเนินงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายอาทิตย์  อิสโม ประธานบริหารโครงการฯ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากความร่วมมือของกระทรวงแรงงานและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัยทำงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเน้นเชื่อมโยงระบบและกลไกสู่เป้าหมายงานดีมีคุณค่าและพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ ที่ต้องการสร้างแรงงานให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามปฏิญญากับสหประชาชาติและประชาคมโลกที่ผลักดันให้เกิดมาตรการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร

นายอาทิตย์ อิสโม กล่าวต่ออีกว่า โครงการดังกล่าวนี้จะมุ่งเน้นการสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาการสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และเชื่อมโยงภารกิจระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนกับยุทธศาสตร์อื่นในจังหวัดนำร่องเพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนคุณภาพชีวิตแรงงาน

ทั้งนี้ จังหวัดระยองจะเป็นจังหวัดนำร่องในการนำโครงการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ โดยเลือกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งนิคมดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีความเหมาะสมในการดำเนินงาน โดยจะนำโครงการมาต่อยอดและพัฒนาจากแนวทางเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ผลที่คาดหวังจากการดำเนินโครงการนี้ คือ เพิ่มความสามารถให้กับสถานประกอบการในการแข่งขันบนเวทีโลกควบคู่กับการมีแรงงานที่มีคุณภาพชีวิตดี มีความปลอดภัยในการทำงาน ผูกพันกับองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพแก่หน่วยงาน สร้างหลักประกันความมั่นคงในการทำงานแก่แรงงาน อีกทั้งภาครัฐจะได้สถานประกอบการต้นแบบที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี แรงงานมีความสุข Happy Workplace

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

รสนิยมทางเพศ  ลดความรุนแรง  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ นักวิชาการประจำแผนงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง  เครื่องช็อตไฟฟ้า  การเล่น  คุณภาพเด็ก  โครงการสร้างเสริมสุขภาพ  คลิปแอบถ่าย  ยาวนาน  เหล้าเถื่อน  เรดาห์ชีวิต  พฤติกรรมการบริโภค  น้ำมัน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สถานการณ์น้ำท่วม น้ำท่วม เกาะติดสถานการณ์ ความช่วยเหลือ อุทกภัย ผู้ประสบอุทกภัย  ลมในกระเพาะ  กิจกรรมของเด็ก  สวิตซ์  1600  Thaksphon Thamarangsi  โรคติดงาน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม