เสริมอาหารปลอดภัย เน้นเด็กกินผักผลไม้

| |
อ่าน : 1,093

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า

เสริมอาหารปลอดภัย เน้นเด็กกินผักผลไม้ thaihealth

ส่งเสริมอาหารปลอดภัย-โภชนาการ ติวร้านอาหารและโรงเรียนเน้นกินผักผลไม้

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมร้านอาหารบ้านเหนือน้ำจังหวัดปทุมธานี นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ นางพิมพ์ปวีณ์ ทองประสงค์ นายกสมาคมการค้าธุรกิจอาหาร ได้จัดอบรม แลกเปลี่ยน ด้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการ กับผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงเรียน กลุ่มเกษตรกร นักธุรกิจด้านอาหาร และเครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์ของพระราชา มาสู่การปฏิบัติ ด้านอาหารปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสู่ประชาชน ผู้บริโภค และนักเรียน

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรับการอบรม เช่น ร้านอาหารอิงนทีรีสอร์ท บ้านพักผ่อน บ้านใหม่ชาบู ครัวปรีชา ครัวลุงนม ร้านยองเหลา ร้านอาหารบ้านเหนือน้ำ เรือนอาหารไพลิน ร้านเตี๋ยวกระแชง ครัวริมน้ำท้ายเกาะ และโรงเรียนวัดมงคลพุการาม(ผอ.ขจัดภัย แก่นน้อย) โรงเรียนบ้านคลองขวางบน (ผอ.ดำเนิน ดำดา)และกลุ่มเกษตรกร ฟาร์มเห็ดป้านา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เชิงเกษตร)กลุ่มเกษตรกรตลาดลาดสวาย ซึ่งการจัดอบรมได้รับการสนับสนุน (ทีมพี่เลี้ยง) จากหน่วยงานภาครัฐ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น

เสริมอาหารปลอดภัย เน้นเด็กกินผักผลไม้ thaihealth

การอบรมครั้งนี้เป็นการรวมกลุ่มภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัย เพื่อการนำความสมดุลที่มีวิถีชีวิตท้องถิ่นมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบการปลูกพืชตามเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจร้านอาหาร โรงเรียน เกษตรกร ชุมชน มุ่งเน้นให้ประชาชน นักเรียนได้บริโภคผัก ผลไม้ที่ปลอดภัย ไร้สารเคมีในปริมาณที่เหมาะสม (400 กรัมต่อวัน) ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) และส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีแนวคิดการดำเนินงานสร้างสรรค์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากชุมชน เป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาถิ่นที่อยู่อาศัยให้กลายเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย ในพื้นที่สืบต่อไป

นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้สู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนและนักเรียน การสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัย การมีวัตถุดิบที่ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางผ่านกระบวนการผลิต และการเข้าถึงคุณค่าอาหารทางโภชนาการที่เหมาะสม ซึ่งร้านอาหาร หรือโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรปลอดภัยด้วยตนเองตามศาสตร์พระราชา โดยมีพี่เลี้ยงกลุ่มเกษตรกรให้คำแนะนำ จะสร้างให้เกิดอาหารที่ปลอดภัย เพื่อส่งมอบต่อประชาชนผู้บริโภค และโครงการอาหารกลางวันที่ดีมีคุณภาพสำหรับเด็กนักเรียน จะได้ประโยชน์ในด้านความปลอดภัยจากสารเคมีแน่นอนพร้อมทั้งลดต้นทุนของค่าใช้จ่ายวัตถุได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม