ปภ.แนะปชช.ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

| |
อ่าน : 1,285

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า

ปภ.แนะปชช.ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี thaihealth

แฟ้มภาพ

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)แนะประชาชนใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี โดยไม่เดินสายไฟพาดโครงเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะ จุดต่อสายไฟต้องแน่น ติดตั้งแผงสวิตซ์ไฟฟ้าในพื้นที่ปลอดภัย เต้ารับและเต้าเสียบต่อกันได้แน่น และติดตั้งเต้ารับในระดับสูงพ้นจากมือเด็ก ไม่วางพัดลมใกล้วัสดุที่ติดไฟง่าย ทำความสะอาดพัดลมไม่ให้มีฝุ่นเกาะ ไม่ใช้พัดลมระบายอากาศในบริเวณที่มีสารไวไฟ และไม่เปิดพัดลมเป็นเวลานาน ติดตั้งปั้มน้ำห่างจากผนังอย่างน้อย10เซนติเมตร หมั่นตรวจสอบปั๊มน้ำอยู่เสมอ พร้อมติดตั้งเบรกเกอร์และสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว รวมถึงตรวจสอบเตารีดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่วางเตารีดที่อยู่ระหว่างการใช้งานบนวัสดุที่ติดไฟง่าย ขณะใช้เตารีดควรสวมรองเท้า หรือยืนบนพื้นที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดทำให้ได้รับอันตรายได้

          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวว่า ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ และผู้ใช้งานได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด เพื่อความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)ขอแนะประชาชนใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี ดังนี้

          อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้าควรตรวจสอบสายไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เปลือกหุ้มไม่แตก บวม หรือมีรอยแมลงสัตว์กัดแทะ ห้ามเดินสายไฟในพื้นที่เสี่ยง อาทิ ใกล้แหล่งความร้อน สารเคมี มีสิ่งของหนักกดทับ เพราะทำให้สายไฟชำรุดได้ง่าย และเกิดไฟฟ้าลัดวงจรไม่เดินสายไฟพาดโครงเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะ หากจำเป็นให้ร้อยสายไฟใส่ท่อ เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วลงบนโครงเหล็ก ทำให้เกิดอันตรายได้จุดต่อสายไฟต้องแน่น พร้อมพันฉนวนให้เรียบร้อย เลือกใช้ขนาดสายไฟให้เหมาะสม ทั้งปริมาณกระแสไฟฟ้า และชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า

          แผงสวิตซ์ไฟฟ้าตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีฝุ่นละอองเกาะหรือแมลงเข้าไปทำรัง กรณีแผงสวิตซ์ไฟฟ้าเป็นตู้โลหะให้ติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว ทำให้เกิดอันตรายได้ ไม่ติดตั้งแผงสวิตซ์ไฟฟ้าใกล้สารเคมี สารไวไฟ และพื้นที่ชื้นแฉะเต้ารับ และเต้าเสียบตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่แตกร้าวหรือมีรอยไหม้ เต้ารับและเต้าเสียบต้องต่อกันแน่นและแนบกับหน้าสัมผัสได้ดี ติดตั้งเต้ารับให้อยู่ในระดับสูงพ้นจากมือเด็ก ไม่อยู่บริเวณพื้นที่ชื้นแฉะ หรือมีน้ำท่วมขัง

          เครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมไม่วางพัดลมไว้ใกล้วัสดุที่ติดไฟง่าย เพราะหากไฟฟ้าลัดวงจร จะทำให้เกิดเพลิงไหม้และลุกลามอย่างรวดเร็วตรวจสอบพัดลมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว เครื่องไม่ร้อนจัด ไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้ สายไฟไม่ชำรุด ทำความสะอาดพัดลมไม่ให้มีฝุ่นเกาะ โดยเฉพาะใบพัด ตะแกรงครอบ แผงหุ้มมอเตอร์เพราะทำให้มอเตอร์ทำงานหนัก และเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ไม่ใช้พัดลมระบายอากาศในบริเวณที่มีสารไวไฟ อาทิ ก๊าซหุงต้ม ทินเนอร์ เพราะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไม่เปิดพัดลมใช้เป็นเวลานานเพราะจะเกิดความร้อนสะสม จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร

          ปั๊มน้ำควรติดตั้งในพื้นที่ปลอดภัย โดยจัดให้มีฐานรองในระดับสูงกว่าพื้นเล็กน้อย เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง หรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ก่อให้เกิดอันตรายได้ ติดตั้งปั๊มน้ำให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 10 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกและป้องกันการเกิดความร้อนสูง จัดวางปั๊มน้ำในพื้นที่ที่แสงแดดส่องได้ถึง พ้นจากระดับน้ำท่วม และมีอากาศถ่ายเทสะดวกหมั่นตรวจสอบปั๊มน้ำอยู่เสมอ ไม่ให้มีใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติกมาขวางใบพัดระบายความร้อน ติดตั้งเบรกเกอร์และสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วทำให้ได้รับอันตรายได้

          เตารีด ควรตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยปลั๊กเสียบไม่แตกร้าว สายไฟไม่หัก พับหรือฉีกขาด เลือกใช้สายไฟที่มีฉนวน 2 ชั้น และทนความร้อนได้ดี เพื่อป้องกันความร้อนของเตารีด ทำให้สายไฟละลาย ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และผู้ใช้งานถูกไฟฟ้าดูดได้ไม่วางเตารีดที่อยู่ระหว่างการใช้งานบนวัสดุที่ติดไฟง่าย เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้รวมถึงขณะใช้เตารีดควรสวมรองเท้าหรือยืนบนพื้นที่ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า อาทิ แผ่นยาง แผ่นไม้ เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด

          ทั้งนี้ การหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด และเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม