สคร.9 แนะวิธีป้องกันและกำจัดยุงลาย

| |
อ่าน : 1,001

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 

สคร.9 แนะวิธีป้องกันและกำจัดยุงลาย thaihealth

แฟ้มภาพ

โรคไข้เลือดออกระบาดหนักแถบอีสานตอนล่าง พบผู้ป่วยเฉียด 700 ราย เพิ่มสูงกว่าเท่าตัวของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนอายุ 10-14 ปี ด้านสคร.9 แนะวิธีป้องกันและกำจัดยุงลาย

นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์วิธีการกำจัดยุงลายที่ได้ทำ การดักยุงลายบ้านเพื่อสาธิต พร้อมเปิดเผยถึงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบ้าน ว่าข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา, จ.ชัยภูมิ, จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 มิ.ย.61 พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 699 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะที่ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 327 ราย รองลงมา จ.สุรินทร์ พบผู้ป่วย 171 ราย, จ.ชัยภูมิ พบผู้ป่วย 101 ราย และจ.บุรีรัมย์ พบผู้ป่วย 100 ราย ซึ่งจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมาเท่าตัว โดยกลุ่มที่พบป่วยมากที่สุดคือนักเรียน อายุระหว่าง 10-14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี

ทั้งนี้ สำหรับโรคไข้เลือดออก ยังไม่มีวัคซีนและยารักษาโดยเฉพาะ ดังนั้นการกำจัดยุงลายจึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ขอความร่วมมือให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อลดจำนวนยุงลายให้มากที่สุด ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้โล่งไม่ให้ยุงเกาะพัก 2.เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง 3.เก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม