มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จ.ชลบุรี จัดโครงการปลอดบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 4,451

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จ.ชลบุรี จัดโครงการปลอดบุหรี่  ในวันจันทร์ที่  29 สิงหาคม 2554  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุขโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ในการรับทราบแนวทางการดำเนินมาตรการต่างๆให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จ.ชลบุรี จัดโครงการปลอดบุหรี่

นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดประเด็นวันงดสูบบุหรี่โลกปี พ.ศ. 2554 คือ “the who framework convention ontobacco control - fctc” เพื่อให้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) และนานาชาติได้ให้การต้อนรับกับกฎหมายควบคุมยาสูบโลกฉบับนี้ด้วยการมีสมาชิกในประเทศต่างๆ ลงนามในสนธิสัญญานี้มากกว่า 170 ประเทศจึงเป็นสนธิสัญญาเดียวในด้านสุขภาพของโลกสนธิสัญญานี้เป็นการยืนยันถึงสิทธิของประชาชนในมาตรการด้านสุขภาพที่เข้มแข็งที่สุดและก่อให้เกิดความร่วมมือด้านกฎหมายควบคุมยาสูบระหว่างประเทศทั่วโลก

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เกิดจากการรวมกลุ่มของครูอาสาสมัครที่เห็นปัญหาของเรื่องบุหรี่เป็นด่านแรกที่จะนำเยาวชนไปสู่สิ่งเสพติดอื่นๆ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดการสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในวันจันทร์ที่  29 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชลราชฎรอำรุง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุขโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ในการรับทราบแนวทางการดำเนินมาตรการต่างๆให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม