มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จ.ชลบุรี จัดโครงการปลอดบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 3,329

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จ.ชลบุรี จัดโครงการปลอดบุหรี่  ในวันจันทร์ที่  29 สิงหาคม 2554  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุขโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ในการรับทราบแนวทางการดำเนินมาตรการต่างๆให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จ.ชลบุรี จัดโครงการปลอดบุหรี่

นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดประเด็นวันงดสูบบุหรี่โลกปี พ.ศ. 2554 คือ “the who framework convention ontobacco control - fctc” เพื่อให้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) และนานาชาติได้ให้การต้อนรับกับกฎหมายควบคุมยาสูบโลกฉบับนี้ด้วยการมีสมาชิกในประเทศต่างๆ ลงนามในสนธิสัญญานี้มากกว่า 170 ประเทศจึงเป็นสนธิสัญญาเดียวในด้านสุขภาพของโลกสนธิสัญญานี้เป็นการยืนยันถึงสิทธิของประชาชนในมาตรการด้านสุขภาพที่เข้มแข็งที่สุดและก่อให้เกิดความร่วมมือด้านกฎหมายควบคุมยาสูบระหว่างประเทศทั่วโลก

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เกิดจากการรวมกลุ่มของครูอาสาสมัครที่เห็นปัญหาของเรื่องบุหรี่เป็นด่านแรกที่จะนำเยาวชนไปสู่สิ่งเสพติดอื่นๆ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดการสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในวันจันทร์ที่  29 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชลราชฎรอำรุง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุขโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ในการรับทราบแนวทางการดำเนินมาตรการต่างๆให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม