กำหนดการ งานแถลงข่าวเปิดตัวสื่อรณรงค์ประเด็นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018

โดย
| |
อ่าน : 407
กำหนดการ 
งานแถลงข่าวเปิดตัวสื่อรณรงค์ประเด็นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ภายใต้โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 
ณ SF World Cinema โรง 5 ชั้น 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
 
08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน / ผู้เข้าชมภาพยนตร์ 
08.30 - 09.40 น.     เวทีพูดคุยเบื้องลึกเบื้องหลังการถ่ายทำ สะท้อนแนวคิดจากภาพยนตร์
โดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
09.40 - 10.30 น.     พิธีแถลงข่าวเปิดตัวสื่อรณรงค์ 
- รับชม VTR ภัยร้ายพนันฟุตบอลออนไลน์ 
- ผู้จัดการ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
กล่าวต้อนรับและร่วมรณรงค์ 
- ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
รายงานสถานการณ์และที่มาของโครงการ
- นายธนวัฒน์ พรหมโชติ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย    
กล่าวรายงานการดำเนินงาน 
- ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
มอบโล่เกียรติคุณแก่ทีมเยาวชนผลิตภาพยนตร์สั้น ได้แก่
1. ทีม Nitedkaset film สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลงานเรื่อง เสี่ยง
2. ทีม ฤดูสน โรงเรียนขุมยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน ผลงานเรื่อง จุดจบเดียวกัน In The End
3. ทีม BUCA คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลงานเรื่อง คู่ตรงข้าม
4. ทีมสมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ผลงานเรื่อง SBALL BET
5. ทีมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ผลงานเรื่อง Cycphuket
มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่
1. บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์                                       
- ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กล่าวให้โอวาท และกล่าวร่วมรณรงค์ลดพนันฟุตบอลออนไลน์
10.30 - 11.30 น.     ฉายภาพยนตร์สั้น
11.30 น.                 เสร็จสิ้น
 
 
 
 
 
ที่มา : มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม