หารือศิริราชยกระดับ 'คลินิกผู้สูงอายุ'

| |
อ่าน : 1,393

ที่มา : แนวหน้า

หารือศิริราชยกระดับ \'คลินิกผู้สูงอายุ\' thaihealth

แฟ้มภาพ

หารือความร่วมมือในการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับโรงพยาบาล

นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสุขสันต์กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เข้าพบ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและ ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย นายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ได้ทำการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับโรงพยาบาล โดยได้มีการดำเนินงานมาแล้วระยะหนึ่ง และเพื่อเป็นการขยายการดำเนินงานของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ จึงได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย พัฒนาการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จะให้การสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการและการวิจัย ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะมีการขยายการดำเนินงานสู่ศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุ่น เพื่อร่วมจัดบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้สูงอายุต่อไป ทั้งนี้ คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพดังกล่าว จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการค้นพบโรคเรื้อรังในระยะเริ่มแรกช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม