สสส.หนุนกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดแข่ง "3ส เกมส์ครั้งที่ 1"

| |
อ่าน : 2,070

ที่มา : เว็บไซต์สยามกีฬารายวัน 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สยามกีฬารายวัน 

สสส.หนุนกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดแข่ง

สสส.เดินหน้าหนุนกีฬาเพื่อสุขภาพ 4 มิติ ต่อยอด 2 โครงการประเดิมจัดแข่ง "3ส เกมส์ครั้งที่ 1"

หลังจากที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนโครงการ สสส. ค่ายผู้นำชุมชนและค่ายผู้นำเยาวชน ซึ่งผู้นำค่ายของแต่ละรุ่นก็ได้ไปสานต่อด้วยการไปใช้กับชุมชนของตัวเอง โดยใช้จากสิ่งที่ได้อบรมจากค่ายไปขยายผลในเรื่องของการส่งเสริมการออกกำลังกาย

แน่นอนว่าผู้นำที่นำหลักสูตรจากการอบรมไปต่อยอดนั้น ก็ทำให้หลายชุมชนก่อเกิดเยาวชนที่เล่นกีฬาเป็น และเพื่อให้มีสนามให้ผู้นำชุมชนของแต่ละที่นั้นได้ประเมินสิ่งที่นำไปขยายผลว่าเป็นอย่างไรบ้าง จึงทำให้เกิดกิจกรรมการแข่งขัน ''3 ส เกมส์ ครั้งที่ 1'' ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16 มิ.ย. 61 ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและเปิดตัวกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ จึงได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 61 ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย นายเชาวลิต สิทธิเวช รองประธานชมรมรักสุขภาพแสนสุข จ.ชลบุรี, นางสาวจันทร พิมพ์สกุล ประธานแผนทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส. และ นายธัชชัย พิมพ์สกุล ประธานเทคนิคการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย สสส. หรือ ''3 ส เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561''

สสส.หนุนกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดแข่ง

นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า ''สสส. มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพทั้ง 4 มิติ กาย ใจ สังคม และจิตปัญญา ด้วยการรณรงค์และสร้างกระแสสังคมที่ตระหนักในกิจกรรมทางการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นวิถีชีวิต โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกีฬาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้จัดโครงการ สสส. ค่ายผู้นำชุมชนและค่ายผู้นำเยาวชน เป็นแกนนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในครั้งนี้เราจึงจัดให้มีโครงการการแข่งขันกีฬาเครือข่าย สสส. หรือ ''3 ส เกมส์'' ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นกิจกรรมต่อยอดของโครงการ พร้อมทำให้เยาวชนสนใจและตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้นำชุมชนในท้องถิ่นได้มีประสบการณ์และสามารถนำรูปแบบการจัดการไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 16 มิ.ย. 61 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี จัดแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาว่ายน้ำ, กีฬาฟุตบอล และกีฬาฟุตซอล (ชาย) มีเยาวชนเข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 236 คน''

ขณะที่ นายเชาวลิต สิทธิเวช รองประธานชมรมรักสุขภาพแสนสุข จ.ชลบุรี กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพและความร่วมมือในการจัดการแข่งขันว่า ''เทศบาลเมืองแสนสุขยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ''3 ส เกมส์ ครั้งที่ 1'' เรามั่นใจว่ากิจกรรมนี้ที่ทาง สสส. ได้ริเริ่มขึ้น จะช่วยให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและการทำกิจกรรมการออกกำลังกาย รวมถึงยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลได้จัดเตรียมสถานที่ตลอดจนอุปกรณ์และบุคลากรต่างๆ ไว้รองรับการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว''

ด้าน นางสาวจันทร พิมพ์สกุล ประธานแผนทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส. กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า ''แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา แผนกิจกรรมทางกาย อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของ สสส. จึงได้ริเริ่มจัดการแข่งขัน ''3 ส เกมส์'' ขึ้นเพื่อเป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานทั้ง 6 จังหวัด คือ จ.ชลบุรี, จ.ตรัง, จ.นราธิวาส, จ.นครสวรรค์, จ.นครราชสีมา และกรุงเทพฯ อีกทั้งยังเป็นการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชนท้องถิ่นและแกนนำเครือข่ายด้วยเช่นกัน''

ปิดท้ายที่ ธัชชัย พิมพ์สกุล ประธานเทคนิคการแข่งขัน กล่าวถึงคุณสมบัติของเยาวชนที่จะเข้าร่วมแข่งขันว่า ''การแข่งขันครั้งนี้จะมีทั้งสิ้น 3 ชนิดกีฬา โดยกีฬาว่ายน้ำ จะแบ่งตามกลุ่มอายุ ชาย-หญิง ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี (เกิด พ.ศ. 2554) จนถึงรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (เกิด พ.ศ. 2548) ส่วนกีฬาฟุตบอล 9 คน เพศชาย อายุระหว่าง 11-13 ปี (เกิด พ.ศ. 2548-2550) และกีฬาฟุตซอล อายุระหว่าง 10-12 ปี (เกิด พ.ศ. 2549-2551) ซึ่งหลังจบการแข่งขันนักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีจะมีพิธีมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีให้ด้วย''

สสส.หนุนกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดแข่ง

สำหรับ ''3 ส เกมส์ ครั้งที่ 1'' จะจัดขึ้นในวันที่ 16 มิ.ย. 61 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยจัดแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาว่ายน้ำ, กีฬาฟุตบอล และกีฬาฟุตซอล (ชาย) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สำนักงาน ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 โทร. 09-1232-69

กังวาล เจริญการ ประธานผู้นำรุ่นที่ 5  กล่าวว่า "ตอนนี้ตนทำอะคาเดมี่ที่เมืองพัทยา ได้มีโอกาสไปออกค่ายผู้นำของ สสส. ซึ่งก็นำมาใช้ในชุมชนได้อย่างดี ตอนนี้ก็ทำฟุตบอลและก็มีว่ายน้ำ ทำให้กับเด็กด้อยโอกาส ยากจนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเรียนตรงนี้ก็มาฝึกฝนตอนนี้ก็มีอยู่ในอะคาเดมี่ประมาณ 30-40 คน โดยการจัดการแข่งขัน "3 ส เกมส์ ครั้งที่ 1" ก็จะเป็นครั้งแรกที่ตนจะส่งเด็กไปร่วมการแข่งขันในชนิดกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล ซึ่งก็ดีเพราะถือเป็นรายการที่เป็นสนามให้เด็กได้วัดการเล่นของตนเอง ได้มีการดวลกับทีมอื่นๆ ด้วย"

ศุภจิรา เพียรการ ผู้นำรุ่นล่าสุด อยู่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กล่าวว่า "ต้องขอบคุณ สสส. เพราะโครงการค่ายผู้นำเป็นโครงการที่เราสามารถไปต่อยอดพัฒนาเด็กๆ ในชุมชนได้ ตนได้นำความรู้ตรงนี้มาสอนเด็กๆ ที่ขาดโอกาสในชุมชนในกีฬาว่ายน้ำ จับเด็กเป็นกลุ่มให้มาเรียนและก็เพิ่มเติมกีฬาอีสปอร์ตเข้าไปด้วย เพราะเด็กส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมส์ เราก็ให้เขามาเล่นเป็นเกมกีฬาแทนที่จะเล่นเฉยๆ และเราได้มีโอกาสที่จะได้ดูพฤติกรรมเขาเวลาเล่นและได้สอนเขาในสิ่งที่ถูกต้องด้วย กับกีฬา "3 ส เกมส์ ครั้งที่ 1" เราก็ได้ส่งเด็กร่วมการแข่งขันเช่นกัน ถือว่าเป็นกิจกรรมการแข่งขันที่ดีเพราะเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เราไปทำในชุมชน และจะทำให้เราได้เห็นว่าเด็กได้อะไรบ้างจากสิ่งที่เราสอนเขาไป"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม