แชร์ข้อมูลการแพทย์ เฝ้าระวังระบาดโรค

| |
อ่าน : 584

ที่มา :  สยามรัฐ

แชร์ข้อมูลการแพทย์ เฝ้าระวังระบาดโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักอนามัย  ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข  และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ แชร์ข้อมูลการแพทย์ เฝ้าระวังระบาดโรค

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ร่วมกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้ข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ กทม.ให้เกิดความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพระหว่างหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ กทม.และจังหวัดอื่นๆ ทำให้สามารถเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคของประเทศไทย รวมถึงเกิดระบบจัดการข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพในพื้นที่กทม.ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอันนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมนำร่องการเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรคและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและรักษา และการใช้ข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์และวัณโรคในพื้นที่กทม.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม