แชร์ข้อมูลการแพทย์ เฝ้าระวังระบาดโรค

| |
อ่าน : 460

ที่มา :  สยามรัฐ

แชร์ข้อมูลการแพทย์ เฝ้าระวังระบาดโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักอนามัย  ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข  และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ แชร์ข้อมูลการแพทย์ เฝ้าระวังระบาดโรค

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ร่วมกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้ข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ กทม.ให้เกิดความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพระหว่างหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ กทม.และจังหวัดอื่นๆ ทำให้สามารถเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคของประเทศไทย รวมถึงเกิดระบบจัดการข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพในพื้นที่กทม.ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอันนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมนำร่องการเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรคและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและรักษา และการใช้ข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์และวัณโรคในพื้นที่กทม.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม