“ล้างแผล ใส่ยา ขังหมา หาหมอ ฉีดยาต่อให้ครบ”

| |
อ่าน : 721

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

“ล้างแผล ใส่ยา ขังหมา หาหมอ ฉีดยาต่อให้ครบ” thaihealth

แฟ้มภาพ

“ล้างแผล ใส่ยา ขังหมา หาหมอ ฉีดยาต่อให้ครบ” พร้อมพกคาถา 5 ย. สสจ.อุดรธานี ขอนักเรียนและประชาชนท่องให้ขึ้นใจหลังถูกหมากัด เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะกรรมการฯ ร่วมหารือในประเด็นการสนับสนุนอาหารสุนัขให้กับศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานีของภาคเอกชน การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม และการอบรม อสม. อำเภอเพ็ญและอำเภอเมือง นำร่องเป็นอาสาปศุสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาในประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าน การติดตาม ประเมินผล และการพัฒนานวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายสัตวแพทย์ ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 สะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน เชิงรุก 153 ตัวอย่าง ผลการตรวจบวก 152 ตัวอย่าง และผลบวก 1 ตัวอย่าง เชิงรับ จำนวน 26 ตัวอย่าง ผลการตรวจลบ 26 /ตัวอย่าง ในส่วนของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านสำรองจำนวน 7,000 โด๊ส แบ่งเป็นเก็บที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 2,000 โด๊ส ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืม 5,000 โด๊ส มีแผนออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่เขตอำเภอเมืองอุดรธานี ณ อบต.หนองนาคำ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 อบต.นาดี 14 มิถุนายน 2561 และ ทต.บ้านตาด 15 มิถุนายน 2561 ในส่วนของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมีสุนัขรวมทั้งสิ้น 58 ตัว

ขณะที่ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รายงานผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนระดับประเทศ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 9 ราย จาก 9 จังหวัด ประกอบด้วย สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง หนองคาย และยโสธร สำหรับพื้นที่เสี่ยง 7 จังหวัด คือ สุรินทร์ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช กรุงเทพ ศรีสะเกษ ชลบุรี และยะลา สำหรับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อถูกสัตว์กัด กัด ข่วน เลียแผล ขอให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ใส่ยาฆ่าเชื้อ ขังสัตว์เพื่อสังเกตอาการ และหาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนตามกำหนด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาฝึกให้นักเรียนได้ท่องจำให้ขึ้นใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหลังถูกสัตว์เลี้ยงกัดต้อง “ล้างแผล ใส่ยา ขังหมา หาหมอ ฉีดยาต่อให้ครบ” รวมถึงคาถา 5 ย. ประกอบด้วย อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ และอย่ายุ่ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม