ฝึกอาชีพคนจนพิษณุโลก ลงทะเบียนกว่า 5 พันคน

| |
อ่าน : 1,232

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

ฝึกอาชีพคนจนพิษณุโลก ลงทะเบียนกว่า 5 พันคน thaihealth

แฟ้มภาพ

กพร. ฝึกอาชีพคนจน จ.พิษณุโลกกว่า 5 พันคน หวังมีงานทำ-ชีวิตดีขึ้น

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กพร. ได้ดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคเท่าเทียมทางสังคม ที่มุ่งเป้า ฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนกว่า 6 แสนราย

ด้าน นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก (สพร.9 พิษณุโลก) กล่าวเพิ่มเติมว่า สพร. 9 พิษณุโลก ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแบบประชารัฐโดย โดยร่วมกับจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงงานจังหวัด ส่วนราชการ องค์กร ผู้นำท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ดำเนินการฝึกอาชีพ เป้าหมาย 5,102 คน แบ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ เป้าหมาย 259 คน และกิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ เป้าหมาย 4,843 คน

ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 6-15 มิ.ย.2561 จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน ได้แก่ การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การซ่อมประปาและสุขภัณฑ์ การซ่อมผนังและกระเบื้อง โดยการฝึกอาชีพนั้นจะใช้วิธีหมุนเวียนในแต่ละสาขาช่าง จนครบทุกสาขา ซึ่งในกิจกรรมแรกจะมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกด้วย เป็นการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพอย่างต่อเนื่องหลังจบการฝึก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพได้รับความรู้ สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงที่พักอาศัย อาทิ การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การซ่อมประปา การซ่อมผนังและกระเบื้อง และงานอื่นๆ ได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม