จ้างผู้พิการทำงาน 1 ต่อ 100 กฎหมายเริ่ม 30 ต.ค.

โดย
| |
อ่าน : 9,063

 

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "มาตรา 33 และมาตรา 35 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 : โอกาสที่ไม่ควรละเลยอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ"

ว่าหลังจากที่กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานในอัตราส่วนลูกจ้าง100คนต้องจ้างงานคนพิการ 1 คนหรือต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คูณด้วย 365 วัน และจำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงานตามสัดส่วน ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้

นับเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำมากยิ่งขึ้น ทำให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม พร้อมฝากไปถึงผู้พิการที่มีโอกาสได้ทำงานในสถานประกอบการให้ตั้งใจทำงาน เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคนพิการให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน คาดว่าหลัง พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้จะช่วยส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำได้อีกประมาณ 50,000 คน

ทั้งนี้ หากสถานประกอบการไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงาน และไม่สามารถส่งเงินสมทบเข้ากองทุนได้ให้ทำหนังสือแจ้งไปยังปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจัดให้มีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือฝึกงานได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม