พัฒนาศักยภาพแกนนำลดอุบัติเหตุระดับอำเภอ จ.ตรัง

| |
อ่าน : 590

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

พัฒนาศักยภาพแกนนำลดอุบัติเหตุระดับอำเภอ จ.ตรัง thaihealth

สำนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัยจังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ จังหวัดตรัง

สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ จังหวัดตรัง เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง ปี 2560 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ บูรณาการแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบเดียวกัน ให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดตรังได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ

ในพื้นที่จังหวัดตรังมีแกนนำในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 5 อำเภอ โดยวันนี้เป็นรุ่นที่ 2 ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม