พัฒนาศักยภาพแกนนำลดอุบัติเหตุระดับอำเภอ จ.ตรัง

| |
อ่าน : 382

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

พัฒนาศักยภาพแกนนำลดอุบัติเหตุระดับอำเภอ จ.ตรัง thaihealth

สำนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัยจังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ จังหวัดตรัง

สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ จังหวัดตรัง เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง ปี 2560 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ บูรณาการแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบเดียวกัน ให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดตรังได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ

ในพื้นที่จังหวัดตรังมีแกนนำในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 5 อำเภอ โดยวันนี้เป็นรุ่นที่ 2 ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม