ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย

| |
อ่าน : 5,539

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย thaihealth

การประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน (COACT) ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ว่า

ในการดำเนินการต่อไปของ COACT ต้องวางโครงสร้างการดำเนินงานที่เป็นข้อกำหนดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในแต่ละข้อกำหนด ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาและความต้องการการดูแลของเด็กปฐมวัยของพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวกับแกนนำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลเด็กปฐมวัยได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่เรื่องพัฒนาการ สุขภาพ พฤติกรรมเด็ก

หรือกรณีประเด็นครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย ครอบครัวแหว่งกลาง ต้องมีวิธีการจัดการในเรื่องของการเลี้ยงดู ฉะนั้น ท้องถิ่นและ ศพด.ควรวางมาตรการร่วมกัน เพื่อสร้างข้อกำหนด ซึ่งต้องมองการทำงานให้กว้างขึ้น โดยข้อกำหนดของ ศพด.จะมีการขยายบทบาทการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือพัฒนาการเด็กดีขึ้น ปัญหาลดลง ครอบครัวได้รับสวัสดิการมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ท้องถิ่นต้องรับรู้ ระบบต้องเชื่อมโยงกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม