ลงพื้นที่จ.สตูล ดูงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5

| |
อ่าน : 1,617

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ลงพื้นที่จ.สตูล ดูงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 thaihealth

คณะสงฆ์-สสส.ลงพื้นที่จว.สตูล ดูงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา

ที่วัดนิคมพัฒนาราม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันก่อน พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมพระเทพสิทธิมุณี เจ้าคณะภาค 18 พร้อมคณะ และนายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสตูล โดยคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บ้านผัง 7 ผัง 10 และผัง 45 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ต้นแบบบ้านเศรษฐกิจพอเพียง

จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของแต่ละชุมชนในจังหวัดสตูล พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานแก่คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และตัวแทนของหน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี พระมหาคลีจารุวังโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล พระครูโสภณปัญญาสาร เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม เป็นผู้แทนฝ่ายสงฆ์  คณะสงฆ์ในพื้นที่ โดยมีนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอมะนัง ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมกับร่วมรับมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติ การดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะต่อไป เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการทั้งด้านการรณรงค์ เชิญชวน และประชาสัมพันธ์ ให้ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน ร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวหมู่บ้านรักษาศีล 5 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ การวางแนวทางในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา

"สำหรับในการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันสำคัญต่าง ๆ การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำเอาหลักศีล 5 ไปปฏิบัติ สอดรับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง ร.9 รวมถึงการจัดกิจกรรมสอดแทรกในโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ได้มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวรักษาศีล 5 ต้นแบบของจังหวัดสตูลอีกด้วย" นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม