ลงพื้นที่จ.สตูล ดูงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5

| |
อ่าน : 754

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ลงพื้นที่จ.สตูล ดูงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5  thaihealth

คณะสงฆ์-สสส.ลงพื้นที่จว.สตูล ดูงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา

ที่วัดนิคมพัฒนาราม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันก่อน พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมพระเทพสิทธิมุณี เจ้าคณะภาค 18 พร้อมคณะ และนายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสตูล โดยคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บ้านผัง 7 ผัง 10 และผัง 45 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ต้นแบบบ้านเศรษฐกิจพอเพียง

จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของแต่ละชุมชนในจังหวัดสตูล พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานแก่คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และตัวแทนของหน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี พระมหาคลีจารุวังโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล พระครูโสภณปัญญาสาร เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม เป็นผู้แทนฝ่ายสงฆ์  คณะสงฆ์ในพื้นที่ โดยมีนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอมะนัง ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมกับร่วมรับมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติ การดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะต่อไป เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการทั้งด้านการรณรงค์ เชิญชวน และประชาสัมพันธ์ ให้ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน ร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวหมู่บ้านรักษาศีล 5 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ การวางแนวทางในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา

"สำหรับในการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันสำคัญต่าง ๆ การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำเอาหลักศีล 5 ไปปฏิบัติ สอดรับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง ร.9 รวมถึงการจัดกิจกรรมสอดแทรกในโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ได้มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวรักษาศีล 5 ต้นแบบของจังหวัดสตูลอีกด้วย" นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม