เตือนเครื่องแกง-ชามีโลหะหนัก

โดย
| |
อ่าน : 4,015

อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยงานวิจัยพบเครื่องแกงที่ใช้ปรุงอาหารตำรับอาหารไทย มีการปนเปื้อนของโลหะหนักบางชนิดที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ปรอทสารหนู ตะกั่ว ปนเปื้อนในอาหารและสมุนไพรชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เตือนถ้าได้รับเป็นประจำจะส่งผลให้เกิดพิษสะสมในระยะยาวซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

ภญ.รศ.ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ทำวิจัยเรื่อง "การตรวจสอบปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนในชาสมุนไพรและเครื่องแกงโดยใช้ icp-ms"กล่าวสาเหตุของโลหะหนักที่ปนเปื้อนในสมุนไพรและอาหาร เกิดจากการใช้สารเคมีต่างๆ ในการเพาะปลูกพืช เช่น ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง รวมถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ภาชนะหรืออุปกรณ์ รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยังอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องแกงเผ็ด แกงเขียวหวาน ชาใบหม่อนและชาคำฝอย จาก 10จังหวัดในภาคตะวันตก พบว่าตัวอย่างเครื่องแกงเขียวหวานและชาคำฝอยมีการปนเปื้อนของโลหะหนักที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน

โลหะหนักที่พบได้บ่อยว่ามีปริมาณสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในเครื่องแกงเขียวหวาน คือทองแดง (cu)โลหะหนักที่พบได้บ่อยว่ามีปริมาณสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในชาคำฝอย คือเหล็ก (fe) ซึ่งทั้งทองแดงและเหล็กจัดเป็นโลหะที่มีความสำคัญต่อร่างกาย แต่หากได้รับในปริมาณสูงหรือได้รับสะสมเป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้

ผู้วิจัยยังกล่าวอีกว่า "โลหะหนักประเภทสารหนูจัดเป็นเภสัชวัตถุในตำรับยาแผนโบราณ ซึ่งใช้ในปริมาณที่ต่ำมาก มีรายงานการพบสารหนูในยาลูกกลอนของประเทศจีน ซึ่งเป็นพิษต่อระบบโลหิต ไต ทางเดินอาหาร และผิวหนัง โดยจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนังได้ ยอกจากนี้ในประเทศไทยยังพบการปนเปื้อนของสารหนูในชาคำฝอย"

จาการวิจัยส่งผลให้คณะเภสัชศาสตร์จัดการอบรมเกี่ยวกับอันตรายจากการปนเปื้อนของโลหะหนักในยาสมุนไพรและอาหารที่ประกอบด้วยพืชสมุนไพร โดยให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าจากพืชสมุนไพร รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงอันตรายจากโลหะหนักปนเปื้อน หันมาสนใจมากขึ้นในขั้นตอนการเพาะปลูกที่ไม่ใช่สารเคมีอันตราย และกระบวนการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ผู้บริโภคยังได้ทราบถึงวิธีการเลือกรับประทานสมุนไพรและอาหารปลอดภัยอีกด้วย

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม