'เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะฯ' จ.ยะลา

| |
อ่าน : 912

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

\'เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะฯ\' จ.ยะลา thaihealth

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะฯ" ถวายเป็นพุทธบูชา ประชาชนเข้าร่วมคึกคัก

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 61 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา นายแพทย์ สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขยะลา ได้เป็นประธานปล่อยตัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยการริเริ่มของสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นพุทธบูชา ถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันพระพุทธเจ้า และเป็นปฎิบัติบูชาถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้ง เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม โดยการรณรงค์ให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม และออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง สมาธิ เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในวันนี้ยังกำหนดให้เป็น "วันนักวิ่ง เพื่อสุขภาพไทย" อีกด้วย

\'เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะฯ\' จ.ยะลา thaihealth

สำหรับกิจกรรมการวิ่งครั้งนี้ มีบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขยะลา ชมรมวิ่งจังหวัดยะลา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 300 คน ใช้ระยะทางการวิ่ง 5 กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ไปยังสวนขวัญเมืองยะลา และสิ้นสุดที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ซึ่งตลอดเส้นทางการวิ่ง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. เมืองยะลา คอยดูแลรักษาความปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม