จ.สุรินทร์ ลดเสียชีวิตทางถนนช่วงสงกรานต์ได้อย่างไร

| |
อ่าน : 566

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

จ.สุรินทร์ ลดเสียชีวิตทางถนนช่วงสงกรานต์ได้อย่างไร thaihealth

คณะอนุกรรมการ ศปถ.จ.สุรินทร์ ร่วมกับ สสส. หารือการจัดทำสกู๊ปข่าว “จังหวัดสุรินทร์ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างไร”

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61 ที่ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ คณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสุรินทร์ (คณะอนุกรรมการฯ ศปถ.จ.สุรินทร์) ประชุมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อหารือการจัดทำสกู๊ปข่าวเรื่อง “จังหวัดสุรินทร์ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างไร” และเน้นหนักในการขับเคลื่อนกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยจังหวัด โดยในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางที่จังหวัดสุรินทร์ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ สามารถที่จะลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตลงได้ จากนั้นคณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงานของอำเภอศรีณรงค์ เพื่อจะได้กำหนดพื้นที่และประเด็นในการจัดทำสกู๊ปข่าวต่อไป

สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินมาตรการในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.อำเภอ) มีความเข็มแข็งมากขึ้น บังคับใช้กฎหมายทุกพื้นที่ ทำให้ประชาชนลดพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น นำเอาครอบครัวและผู้นำชุมชนมามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ด้วยโครงการ 3 ด่านประสานใจ ประกอบด้วย ด่านครอบครัว ด่านชุมชน และด่านตรวจหลัก ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชน เช่น โครงการบวชภาคฤดูร้อน การกำหนดพื้นที่เล่นน้ำปลอดแอลกอฮอล์ และไม่มีการส่งเสริมการขายในพื้นที่ โดยให้ท้องถิ่นจัดการตนเอง กำหนดกฎกติกาของพื้นที่เอง

ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการยกระดับการขับเคลื่อนกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ โดยพัฒนากลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ครบทุกแห่ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม