แนะ ครอบครัวป้องเซ็กซ์ในวัยรุ่น

| |
อ่าน : 489

ที่มา : ข่าวสด

แนะ ครอบครัวป้องเซ็กซ์ในวัยรุ่น thaihealth

แฟ้มภาพ

แนะ ครอบครัวควรสร้างภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่น ด้วยหลัก 3 ว 1 ป เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากการสำรวจสถานการณ์ด้านเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ในปี 2559 กรมอนามัย พบว่า โดยประมาณ 1 ใน 4 ของนักเรียนชาย และ 1 ใน 5 ของนักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.5 เคยมีเพศสัมพันธ์ ส่วนในนักเรียนระดับ ปวช. 2 ประมาณร้อยละ 40 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว สำหรับการคลอดของแม่คลอดบุตรที่มีอายุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.2

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวว่า ครอบครัวควรสร้างภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่น ด้วยหลัก 3 ว 1 ป เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ดังนี้ 1. ว เวลา พ่อแม่ต้องมีเวลาคุณภาพให้ลูกมากๆ 2. ว เว้าวอน พ่อแม่พูดคุยเรื่องเพศกับลูกให้เหมือนเป็นการพูดคุยปกติ และ 3. ว ว่ากล่าว ตักเตือน เพื่อให้ลูกรู้ในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรทำ ส่วน 1. ป ปฏิสัมพันธ์ ไม่ควรคบเพื่อนที่มองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องท้าทาย โดยครอบครัวต้องหมั่นพูดคุย สังเกต และเข้าใจวัยรุ่น โดยไม่ใช่ลักษณะของการห้ามปราม ให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม