ประชาชนร้อยละ 90 ทราบถึงความสำคัญ “วันวิสาขบูชา”

| |
อ่าน : 754

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ประชาชนร้อยละ 90 ทราบถึงความสำคัญ “วันวิสาขบูชา” thaihealth

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยผลสำรวจวันวิสาขบูชา พบประชาชนกว่าร้อยละ 90 ทราบถึงความสำคัญและตั้งใจไปเข้าวัด เวียนเทียนในโอกาสสำคัญ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนเนื่องในวันวิสาขบูชา พบว่า กว่าร้อยละ 75 ทราบว่าองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยร้อยละ 90 ทราบถึงความสำคัญว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ซึ่งร้อยละ 70 จะไปเวียนเทียน รองลงมา แต่งชุดผ้าไทยไปทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข และจะชวน พ่อแม่ พี่ น้องไปทำบุญ รองลงมา ญาติผู้ใหญ่ คู่รักและเพื่อน

และอยากให้ภาครัฐจัดกิจกรรมดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดในวันวิสาขบูชามากขึ้น ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ จัดประกวดแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา พร้อมส่งเสริมให้มีพระนักเทศน์ที่มีวิธีการและรูปแบบในการเทศน์ที่สนุกสนานและสอดแทรกธรรมะเพื่อดึงดูดให้วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดมากขึ้น รวมถึงให้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้เชิญชวนเข้าร่วม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม