ประชาชนร้อยละ 90 ทราบถึงความสำคัญ “วันวิสาขบูชา”

| |
อ่าน : 595

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ประชาชนร้อยละ 90 ทราบถึงความสำคัญ “วันวิสาขบูชา” thaihealth

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยผลสำรวจวันวิสาขบูชา พบประชาชนกว่าร้อยละ 90 ทราบถึงความสำคัญและตั้งใจไปเข้าวัด เวียนเทียนในโอกาสสำคัญ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนเนื่องในวันวิสาขบูชา พบว่า กว่าร้อยละ 75 ทราบว่าองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยร้อยละ 90 ทราบถึงความสำคัญว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ซึ่งร้อยละ 70 จะไปเวียนเทียน รองลงมา แต่งชุดผ้าไทยไปทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข และจะชวน พ่อแม่ พี่ น้องไปทำบุญ รองลงมา ญาติผู้ใหญ่ คู่รักและเพื่อน

และอยากให้ภาครัฐจัดกิจกรรมดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดในวันวิสาขบูชามากขึ้น ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ จัดประกวดแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา พร้อมส่งเสริมให้มีพระนักเทศน์ที่มีวิธีการและรูปแบบในการเทศน์ที่สนุกสนานและสอดแทรกธรรมะเพื่อดึงดูดให้วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดมากขึ้น รวมถึงให้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้เชิญชวนเข้าร่วม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม