เผยคนไทย 88% ต้องการเลิกบุหรี่เอง

โดย
| |
อ่าน : 1,029

 

ใช้ยาช่วย ร้อยละ 10.6 ปรึกษา รับคำแนะนำช่วยเลิก ร้อยละ 5.8 จึงเป็นไปได้ว่า คนส่วนมากต้องการเลิกอย่างจริงจัง แต่เป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานาน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากตัวผู้สูบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ศ.น.พ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวในเวทีอภิปรายการประชุมวิชาการครั้งที่10 "บุหรี่กับภัยสุขภาพแห่งชาติ (the who framework con vention tobacco control : fctc) เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และภาคีที่เกี่ยวข้องเมื่อเร็วๆ นี้ว่า

จากการสำรวจของโครงการสำรวจการสูบบุหรี่ของวัยผู้ใหญ่ระดับโลก (global adult tobacco survey (gats) ปี2552 ในจำนวนผู้สูบบุหรี่ไทย 12.5 ล้านคนทั่วประเทศ พบว่าร้อยละ 7.3 หรือ 912,500 คน สนใจที่จะเลิกใช้ยาสูบไทยขณะที่ร้อยละ 16.1 หรือ 2,012,500 มีแผนจะเลิกใน 1 เดือนร้อยละ 36.0 หรือ 4,500,000 มีแผนจะเลิกใน 1 ปีหรือมากกว่า และร้อยละ 4.1 หรือ 512,500 คน ไม่สนใจที่จะเลิก

ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูบบุหรี่สนใจเลิกสูบมากขณะที่เมื่อแบ่งสัดส่วนวิธีการที่ผู้สูบบุหรี่ไทยพยายามจะนำมาเลิกนั้น พบว่า อยากเลิกด้วยตนเอง ร้อยละ 88.9 ใช้ยาช่วย ร้อยละ 10.6 ปรึกษา รับคำแนะนำช่วยเลิก ร้อยละ 5.8 จึงเป็นไปได้ว่า คนส่วนมากต้องการเลิกอย่างจริงจัง แต่เป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานาน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากตัวผู้สูบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม