ความดีเล็กๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา

| |
อ่าน : 2,781

ที่มา : แฟนเพจ My inspiration

ภาพประกอบจากแฟนเพจ My inspiration

ความดีเล็กๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา thaihealth

โครงการ แรงบันดาลใจจากธรรมราชา สนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวด ศิลปการสร้างสรรค์งานเขียน ในหัวข้อ “ความดีเล็ก ๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา” ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้ส่งผลงาน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ลักษณะผลงาน งานเขียนร้อยแก้วหรือร้อยกรองถ่ายทอดเรื่องราว แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีต้นทางเนื้อหาจากการได้อ่านหนังสือ “บันทึกความจงรัก” และ “บันทึกคำจงรัก”

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด หนังสือทั้งสองเล่ม https://goo.gl/FTnAej : บันทึกความจงรัก https://goo.gl/jMYLLf : บันทึกคำจงรัก

ประเภทการประประกวด ประเภทร้อยแก้ว ความ 2 หน้า A4 ประเภทร้อยกรอง ความยาว 8 บท

รายละเอียดการส่งผลงาน ส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน ผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเขียนขึ้นเอง มิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดจากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ในทุกช่องทาง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน โครงการจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี ในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ง ชื่อ - สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน

ส่งผลงานมาในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ word มา ที่ E mail : m4hproject@gmail.com หรือ ส่งออนไลน์ที่ https://goo.gl/cULNq9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

กำหนดระยะเวลาการส่งผลงาน เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2561 ประกาศผลการตัดสินรางวัล 30 สิงหาคม 2561 มอบรางวัล กันยายน 2561

รางวัลการประกวด

ประเภทร้อยแก้ว

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทร้อยกรอง

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลพิเศษ สำหรับ สถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมมากที่สุด รับ โลห์รางวัลประกาศเกียรติคุณ

ประกาศผลรางวัลผ่านแฟนเพจ

ติดต่อสอบถาม https://www.facebook.com/kingrama9myinspiration/ โทร 0865167328 และ 0816977207

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม