ข้อแนะนำ “ทำบัญชีครัวเรือน”

| |
อ่าน : 871

ที่มา : คู่มือครอบครัว โดย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

ข้อแนะนำ “ทำบัญชีครัวเรือน” thaihealth

แฟ้มภาพ

ข้อแนะนำ “ทำอย่างไรจึงจะทำบัญชีครัวเรือนได้สำเร็จ?”

 • อย่าให้การทำบัญชีครัวเรือนเป็นภาระของใครคนเดียว คนในครอบครัวควรมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการทำบัญชีครัวเรือน
 • เช่น ทุก ๆ สัปดาห์ คุณพ่อคุณแม่ชวนลูก ๆ มาร่วมลงบัญชีด้วยกัน ให้เด็ก ๆ ช่วยลงบัญชี คุณพ่อคุณแม่คอยแจกแจงรายการ
 • อย่างไรก็ตาม หากไม่สะดวกที่จะร่วมด้วยช่วยกันหลายคน อีกทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นหรือสร้างบรรยากาศให้เกิดการทำบัญชีครัวเรือนคือ การมีกำหนดการแสดงบัญชีครัวเรือนให้คนในบ้านทราบร่วมกัน เช่น ทุกสิ้นเดือน ผู้ที่ทำบัญชีจะมาสรุปให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยกัน
 • หรือเพื่อให้มีสีสันมากขึ้น เราอาจเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายในแต่ละด้านของแต่ละเดือน โดยการทำเป็นกราฟก็ได้ เพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ขึ้นหรือลงของรายรับรายจ่ายในบ้านของเรา
 • หมั่นกระตุ้นเตือนกันและกันอยู่เสมอ และที่สำคัญเราต้องเห็นคุณค่า และมีความสุขที่จะทำบัญชีครัวเรือน เพราะหากรู้สึกเป็นภาระ และไม่มีความสุขที่จะเสียเวลามานั่งทำ โอกาสสำเร็จคงยากมาก

เมื่อเราทำบัญชีครัวเรือนได้สำเร็จ ไม่ได้แปลว่าภารกิจเสร็จเรียบร้อย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องรู้ความหมายว่า บัญชีครัวเรือนที่เราทำนั้นบอกอะไรเรา?

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม